ประยุทธ์ ประชุมด่วน แก้ไขสถานการณ์ โควิด คลัสเตอร์คลองเตย

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประชุมด่วน แก้ไขสถานการณ์ โควิด คลัสเตอร์คลองเตย
ประยุทธ์ ประชุมด่วน แก้ไขสถานการณ์ โควิด คลัสเตอร์คลองเตย
ภาพ อีจัน

วันนี้ (3 พฤษภาคม 2564) เวลา 14.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมหารือกลุ่มย่อย ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นัดพิเศษ ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อรับทราบรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อโควิด-19 และ รายงานการให้บริการวัคซีนโควิด-19

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมภาพ Facebook : ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha

โดยที่ประชุมจะพิจารณามาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่เสนอโดย ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะกรณีคลัสเตอร์คลองเตย

ซึ่งมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยเป็นการหารือเร่งด่วนเพื่อเตรียมออกมาตรการหลังหลายฝ่ายแสดงความเป็นห่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างหนักที่ชุมชนคลองเตย กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสถานการณ์การติดเชื้อจำนวนสูงขึ้น และมีผู้เสียชีวิตมากถึง 31 รายในวันเดียวกันนี้

ขณะเดียวกัน มีรายงานว่าการประชุม ศบค.ชุดเล็กวันนี้ จะหาข้อสรุปเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อเตรียมรองรับหากมีการแพร่ระบาดในชุมชนจำนวนมาก ตามที่มีรายงานว่า สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีหนังสือถึงผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่า นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ขยายวงกว้างและพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น

โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานคร จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อเตรียมการรองรับหากมีการแพร่ระบาดในชุมชนจำนวนมาก เป็นการลดภาระด้านสาธารณสุขในระบบ ซึ่งปัจจุบันมีข้อจำกัดทางด้านบุคลากรทางการแพทย์และเตียงผู้ป่วย

ทั้งนี้กระทรวงกลาโหม พิจารณาแล้วเห็นว่าชุมชนคลองเตย และชุมชนใกล้เคียงเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีสภาพแออัด ประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก กรณีการพบการติดเชื้อหากไม่นำเข้าสู่ระบบสาธารณสุขโดยเร็วและทันเวลา จะส่งผลให้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วจนเกินขีดความสามารถของระบบสาธารณสุข

ดังนั้น จึงขอให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการใช้อาคาร โกดังสเตเดี้ยม เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โดยใช้ศักยภาพและสถานที่ที่มีความพร้อมอยู่แล้ว เพื่อช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเป็นไปตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง หรือ ศปม.จะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการปฏิบัติและสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามดังกล่าวตามขั้นตอนต่อไป

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co