ประยุทธ์ สั่งราชการ Work from Home ถึง 30 เม.ย.นี้

ประยุทธ์ เซ็นต์อนุมัติ ส่วนราชการ Work from Home ถึง 30 เม.ย.นี้ สถานศึกษาให้เรียนออนไลน์
ประยุทธ์ สั่งราชการ Work from Home ถึง 30 เม.ย.นี้

เพื่อเป็นการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด ล่าสุด พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และ ผอ. ศูนย์ปฏิบัติการ ศบค.ส่งจดหมายเวียนถึงหัวหน้าทุกส่วนราชการ สาระสำคัญคือ ขอความร่วมมือเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ไปแล้วเมื่อ 10 เม.ย.64 นั้น ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระจายไปเกือบทุกจังหวัด และพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในหลายจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากสถานบันเทิง และยังมีสาเหตุจากกลุ่มนักศึกษาที่เพิ่งปิดภาคการศึกษา และมีกิจกรรมรวมกลุ่มกัน พล.อ.ณัฐพล ระบุว่า มีข้าราชการระดับผู้บริหารและระดับเจ้าหน้าที่ รวมทั้งครอบครัว ติดเชื้อโควิด-19 หลายท่าน แต่สถานการณ์ดังกล่าว อยู่ในขีดความสามารถของ ศบค. และ ศปก.สธ. ที่จะสามารถควบคุมได้ แต่ต้องมีมาตรการเพิ่มเติมบางประการที่สอดคล้องกับสถานการณ์

ดังนั้น ขออนุญาตขอความร่วมมือจากท่าน กรุณาเน้นย้ำข้าราชการในสังกัด ดังนี้ 1. มาตรการส่วนบุคคล 1.1 ขอให้เน้นย้ำการสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง การล้างมือ อย่างเคร่งครัดในทุกกิจกรรม 1.2 บุคคลที่เคยเข้าไปใน "พื้นที่เสี่ยง/กิจการที่เสี่ยง/กิจกรรมที่เสี่ยง" ขอให้เน้นย้ำมาตรการกักกันตนเอง (self quarantine) อย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่สาธารณะ 2. มาตรการในสถานที่ทำงาน/สถานศึกษาอบรม 2.1 ขอให้เพิ่มจำนวนผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) อย่างเต็มขีดความสามารถ โดยให้มีผลถึง 30 เม.ย.64 เพื่อลดการสัมผัสในที่ทำงาน/สถานศึกษาอบรม อันเป็นความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ และ เพื่อลดความคับคั่งในการเดินทางกลับจากต่างจังหวัด หลังเทศกาลสงกรานต์ ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ ผอ.ศบค.อนุมัติแล้ว และ ขอให้ยึดถือแนวปฏิบัติ ตามมติ ครม. เมื่อ 17 มี.ค.63 2.2 ในการจัดการประชุม การเรียน การศึกษาอบรม ขอให้พยายามใช้รูปแบบ online และขอให้หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆ กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ขอให้ยึดถือมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของ สธ. อย่างเคร่งครัด

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co