ประยุทธ์ เร่งหาวัคซีนโควิดทางเลือกเพิ่ม 10ล้านโดส

ประยุทธ์ เผย เร่งจัดหาวัคซีนโควิดทางเลือกอีก 10 ล้านโดส สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประชาชน
ประยุทธ์ เร่งหาวัคซีนโควิดทางเลือกเพิ่ม 10ล้านโดส
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเว็บไซต์ ทำเนียบรัฐบาล

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้นำคณะ ให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการวัคซีน โดยภาคเอกชนมีส่วนร่วม

โดย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า การจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่สำหรับประชากรไทยได้นั้น คนไทยต้องได้รับวัคซีนวัคซีน 40 ล้านคน ขณะที่วัคซีน ที่ประเทศไทยจัดหา ได้อยู่ที่ประมาณ 70 ล้านโดส ครอบคลุมประชากร 35 ล้านคน

ดังนั้น นายกรัฐมนตรี จึงให้มีการจัดหาวัคซีนทางเลือกอีก 10 ล้านโดส ครอบคลุมประชากร 5 ล้านคน โดยอำนวยความสะดวกให้สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และภาคเอกชน ร่วมกันจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม ซึ่งต้องพิจารณาวัคซีนยี่ห้ออื่น ๆ ประกอบกัน เพื่อกระจายความเสี่ยงด้วย

นายกรัฐมนตรีและคณะจัดหาวัคซีน
นายกรัฐมนตรีและคณะจัดหาวัคซีนเว็บไซต์ ทำเนียบรัฐบาล
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co