ปิดเขาค้อ – บ้านทับเบิก คุมโควิด 16-31 ต.ค.64 นี้

จังหวัดเพชรบูรณ์ สั่งปิด หมู่บ้านที่ อ.เขาค้อ – บ้านทับเบิก ควบคุม ไม่ให้เกิด คลัสเตอร์โควิด และ ชาวบ้านยังไม่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์
ปิดเขาค้อ – บ้านทับเบิก คุมโควิด 16-31 ต.ค.64 นี้

ปิดเขตตำบลเข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เริ่ม 16-31 ต.ค.64 ป้องกันการระบาดเป็นคลัสเตอร์โควิด

จังหวัดเพชรบูรณ์ เผยแพร่ประกาศ เรื่องการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด ซึ่งในเขตพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ บางพื้นที่พบว่ามีการแพร่ระบาดในตลาด หมู่บ้าน หรือ ชุมชน โดยมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และเป็นลักษณะเป็นกลุ่มบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ประกอบกับจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการระยับยั้ง และป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาด ไม่ให้มีการแพร่กระจายออกไปในวงกว้างนอกเขตพื้นที่

จังหวัดจึงมีการสั่งปิด พื้นที่ในเขตตำบลเข็กน้อย อ.เขาค้อ ทุกหมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 16 -31 ต.ค.64

และยังได้กำหนดมาตรการการป้องกัน เพิ่มเติม คือ กำหนดให้มีจุดเข้า – ออก ในพื้นที่ แค่ช่องทางเดียว งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกัน เกินกว่า 25 คน ยกเว้น งานศพ คนเข้าร่วมงานห้ามเกิน 50 คน

นอกจากพื้นที่บ้านเข็กน้อยแล้ว ยังได้สั่งปิดเขตหมู่ที่ 14 และ 16 (บ้านทับเบิก) ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 ต.ค.64

คลิปแนะนำอีจัน
เสี่ยชัช สายเปย์ ปังไม่ไหวงานเข้ารัวๆ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co