ผุดอีก นักเรียนนายสิบ ตำรวจ ติดโควิด เกือบ 200 ราย

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 เผย นักเรียนนายสิบ ตำรวจ ติดโควิด เกือบ 200 ราย
ผุดอีก นักเรียนนายสิบ ตำรวจ ติดโควิด เกือบ 200 ราย

วันนี้ (22 พ.ย. 64) เวลาประมาณ 13.00 น. เฟสบุ๊กศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 (ศฝร.ภ.7) โพสต์ข้อมูล กรณีการพบนักเรียนและบุคลากรภายในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 บ้านไพรสะเดา จ.ราชบุรี ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนเกือบ 200 คน โดยทั้งหมดอยู่ในความดูแลของศูนย์ฝึกฯ และ โรงพยาบาลปากท่อ มีเจ้าหน้าที่ดูแลอาการ 24 ชม. โดยเรื่องดังกล่าวเกิดจากการที่มีผู้ปกครองของนักเรียนตำรวจ ที่อยู่ในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 บ้านไพรสะเดา ที่ จ.ราชบุรี ร้องเรียนสื่อมวลชนให้ช่วยติดตามข้อเท็จจริง กรณีที่พบนักเรียนและบุคลากรภายในศูนย์ฯ ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 182 ราย โดยผู้ปกครองยังไม่ได้รับแจ้งจากทางศูนย์ฯ ว่ามีการดูแลรักษาอย่างไรบ้าง โดยผู้ติดเชื้อทั้งหมดแบ่งเป็น นักเรียนนายสิบตำรวจติดเชื้อ 179 นาย แม่ครัว 3 คนรวมผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 182 นาย

โดยเมื่อวันที่ 18 พ.ย.64 เวลา 21.00 น. ศฝร.ภ.7 ได้ทำการสุ่มตรวจเชื้อนักเรียนนายสิบตำรวจ ที่มีอุณหภูมิสูงผิดปกติหรือมีอาการเจ็บคอ แน่นหน้าอก โดยใช้ชุดตรวจ ATK ซึ่งผลการตรวจแสดงผลติดเชื้อรวม 39 นาย และในวันที่ 19 - 20 พ.ย.64 เจ้าหน้าที่จาก รพ.ปากท่อ ได้เข้ามาดำเนินการตรวจ RT-PCR หาเชื้อรวมทั้งสิ้น 592 นาย ผลปรากฏว่า นักเรียนนายสิบตำรวจ 561 นาย ติดเชื้อ 179 นาย แม่ครัว 14 คน ติดเชื้อ 3 คน ครูฝึกและตำรวจรักษาการณ์ 17 นาย ไม่พบเชื้อแต่อย่างใด รวมผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 182 นาย

จนกระทั่งวันที่ 20 พ.ย.64 ตำรวจภูธรภาค 7 ประชุมหารือ กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี, ผอ.รพ.ปากท่อและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกำหนดแนวทางและวางมาตรการในการปฏิบัติ โดยให้บรูณาการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 เป็นศูนย์พักคอย คัดแยกผู้ที่มีผลการตรวจ RT-PCR ว่าพบเชื้อ แบ่งกลุ่มตามอาการของผู้ป่วยเพื่อรองรับการรักษาในแต่ละระดับ, ต้องระมัดระวังในกลุ่มผู้ไม่พบเชื้อ เนื่องจากสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ต้องจัดสถานที่กักตัว, ห้ามบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในสถานที่โดยเด็ดขาด และกำหนดจุดส่งของ, เตรียมแผนการขนส่งผู้ติดเชื้อไป รพ.ปากท่อ ในกรณีที่มีความจำเป็น, ตรวจหาเชื้อช้ำ ภายใน 7 และ 13 วัน ตามวงรอบที่สาธารณสุขกำหนด และ ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการติดเชื้อบริเวณโดยรอบศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7

โดยที่ รพ.ปากท่อ ปัจจุบันมีนักเรียนนายสิบตำรวจติดเชื้อเข้ามาพักรักษาตัวที่ รพ. จำนวน 8 นาย ส่วนที่เหลือพักรักษาตัวที่ศูนย์พักคอย ศฝร.ภ.7 ในส่วนของแม่ครัว 3 คนที่ติดเชื้อได้เข้ารักษาตัวที่ศูนย์พักคอยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทราย ส่วนแม่ครัวที่เหลือได้แยกกักตัวที่ที่พักอาศัย โดยจะมีเจ้าหน้าที่ไปติดตามผล ต่อไป

คลิปแนะนำอีจัน
จากเด็กตักไอติม สู่เจ้าของธุรกิจ!

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co