ผู้บริหารระดับสูง ของ ปตท. ติดโควิด

ปิดสำนักงานใหญ่ ปตท. กักตัวพนักงาน 14 วัน หลัง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ติดโควิด
ผู้บริหารระดับสูง ของ ปตท. ติดโควิด

นายวรพงษ์ นาคฉัตรีย์ ผู้อำนวยการศูนย์ติดตามและเฝ้าระวังกรณีโรคอุบัติใหม่ COVID-19 (ศูนย์พลังใจ) บมจ.ปตท. (PTT) เปิดเผยกรณีผู้บริหาร ปตท.ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 ราย ที่ปฏิบัติงานที่ชั้น 22 อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต ได้รับการยืนยันผลการตรวจจากแพทย์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ว่า ติดเชื้อไวรัสโควิด

เนื่องจากได้เข้าประชุมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับผู้บริหาร ส.อ.ท. เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ซึ่งได้ทราบต่อมาภายหลังเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ว่าผู้บริหารของส.อ.ท. ติดเชื้อโควิด-19 ผู้บริหารของปตท.จึงรีบเข้าตรวจและทราบผลว่าติดเชื้อโควิด

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co