ผู้ป่วยโควิด ล้น! รพ.เลิดสิน ปิดห้อง ER – งดรับผู้ป่วยฉุกเฉิน

รพ.เลิดสิน ประกาศปิดห้อง ER – งดรับผู้ป่วยฉุกเฉิน เหตุ ผู้ป่วยโควิด ล้น – บุคลากรการแพทย์ติดเชื้อเพียบ
ผู้ป่วยโควิด ล้น! รพ.เลิดสิน ปิดห้อง ER – งดรับผู้ป่วยฉุกเฉิน

สถานการณ์ โควิด ในประเทศไทยที่วันนี้ 20 ก.ค. 2564 มียอด ผู้ติดเชื้อโควิด สูงมากถึง 11,305 ราย และขณะนี้เราต้องยอมรับว่า หลายโรงพยาบาล มีจำนวนเตียงไม่เพียงพอที่จะรองรับ ผู้ป่วยโควิด

ล่าสุด โรงพยาบาลเลิดสิน ได้ออกประกาศ ว่า ทางโรงพยาบาล ต้องปิดการให้บริการห้องฉุกเฉิน (ER) และ ปิดการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินทุกกรณี เนื่องจากมี ผู้ป่วยโควิด จำนวนมาก จนล้นเกินความสามารถที่จะให้บริการ

รวมทั้งมีบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ เนื่องจากการติดเชื้อโควิดจำนวนมาก ซึ่งอาจไม่มีความปลอดภัยต่อผู้ป่วยที่มารับบริการ และ เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ โควิด ในวงกว้าง

ทั้งนี้ โรงพยาบาลเลิดสิน จะปิดบริการ ตั้งแต่วันนี้ (20 ก.ค. 2564) เป็นต้นไป โดยจะกลับมาเปิดให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินอีกครั้ง เมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ภาพจาก รพ.เลิดสิน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co