ผู้ว่าฯนนทบุรี สั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง บ.ซิโนไทย เร่งคุมโควิด!

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี สั่งปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง บ.ซิโนไทย ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค.-20 มิ.ย.64 หลังพบผู้ติดเชื้อโควิดจำนวนมาก เร่งคุมสถานการณ์ก่อนแพร่เชื้อมากกว่านี้
ผู้ว่าฯนนทบุรี สั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง บ.ซิโนไทย เร่งคุมโควิด!

กรณีพบคนงานในแคมป์คนงานก่อสร้าง บ.ซิโนไทย จ.นนทบุรี ติดเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน ส่งผลให้สถานที่ดังกล่าวมีความเสี่ยงนั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
พบแรงงาน ทั้งไทยและต่างชาติ แคมป์คนงาน ก่อสร้างรถไฟฟ้า ติดโควิด ครึ่งพัน!
ผู้ว่าฯนนทบุรี สั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง บ.ซิโนไทย เร่งคุมโควิด!

ล่าสุด (24 พ.ค.64) ทางจังหวัดนนทบุรี ได้ออกคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี มีมติตามที่ประชุม มีคำสั่งดังนี้

1.ปิดพื้นที่พักอาศัยของคนงานก่อสร้าง ถนนพิบูลสงครามซอย 7 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรีและห้ามบุคคลใดเข้า-ออก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน โดยแบ่งพื้นที่ภายในออกเป็นสัดส่วนแยกจากกันอย่างชัดเจน และให้ใช้เป็น

1.1 สถานที่ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยยืนยัน (โรงพยาบาลสนาม) โดยเน้นผู้ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย

1.2 สถานที่แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอเมืองนนทบุรีร่วมกับเทศบาลนนทบุรี

เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณะชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว จะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเว้นแต่ข้อที่ได้มีการกำหนดอัตราสูงสุดไว้แล้ว ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ถึง 20 มิถุนายนพ.ศ. 2564

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co