ผู้ว่าฯ โคราช สั่งปิดโรงเรียน ทั้งจังหวัด คุมโควิด!

โคราช สั่งปิดโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก สถาบันกวดวิชา กว่า 2,000 แห่ง คุมโควิด ทั้งจังหวัด หลังพบโควิด-19 ระบาดต่อเนื่อง
ผู้ว่าฯ โคราช สั่งปิดโรงเรียน ทั้งจังหวัด คุมโควิด!
ผู้ว่าฯ จ.นครราชสีมา สั่งปิดโรงเรียนทั้งจังหวัดภาพ อีจัน

(29 มิ.ย.64) นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้มีมติให้สถานศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบของรัฐและเอกชน จำนวน 1,713 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 737 แห่ง รวมทั้งสถาบันกวดวิชา และสถานที่เรียนพิเศษทุกประเภท ให้งดจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย.-13 ก.ค.64 และการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันเกิน 100 คน ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศปิดโรงเรียน จ.นครราชสีมา
ประกาศปิดโรงเรียน จ.นครราชสีมาภาพ : คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา
นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาภาพ อีจัน

ขณะเดียวกัน เพจเฟซบุ๊กโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ออกประกาศให้ประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา และมีผลตรวจยืนยันว่าป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอื่นๆ หากต้องการมาพักรักษาตัวที่จังหวัดนครราชสีมา สามารถติดต่อที่สายด่วนโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โทรศัพท์ 093-3190047 เพื่อประสานกับทีมแพทย์ในการเดินทาง ซึ่งจะลดอัตราการแพร่กระจายเชื้อ โดยผู้ป่วยโควิด-19 ชาวจังหวัดนครราชสีมาที่มีความประสงค์ สามารถแจ้งประสานมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว และทีมงานจะประสานไปยังทีมแพทย์เพื่อดำเนินการรับตัวมารักษาตามสถานที่ที่เหมาะสมต่อไป

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย จ.นครราชสีมา
โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาภาพ อีจัน

ล่าสุด วันนี้ (29 มิ.ย.64) สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พบผู้ป่วยรายใหม่ 35 ราย รวมผู้ป่วยระลอกใหม่สะสม 1,196 ราย รักษาหายแล้ว 959 ราย ยังรักษาอยู่ 220 ราย และเสียชีวิต 17 ราย

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาภาพ อีจัน

Related Stories

No stories found.