ผู้ว่าฯ กทม. จัดทีม ลงพื้นที่ 6 กลุ่มเขต ค้นหาเชิงรุก กลุ่มเสี่ยงโควิด ในชุมชน

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. จัดทีม ลงพื้นที่ 6 กลุ่มเขต ค้นหาเชิงรุก กลุ่มเสี่ยงโควิด ในชุมชน 17-21 พฤษภาคม นี้
ผู้ว่าฯ กทม. จัดทีม ลงพื้นที่ 6 กลุ่มเขต ค้นหาเชิงรุก กลุ่มเสี่ยงโควิด ในชุมชน
ภาพ อีจัน

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการมอบหมายให้สำนักอนามัย กรุงเทพฯ ประสานความร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง หรือ สปคม. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย จัดทีมเฉพาะกิจลงพื้นที่เสี่ยงในชุมชนต่างๆ เพื่อค้นหาเชิงรุกผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อโควิด-19 (Active Case Finding หรือ ACF) ด้วยการ SWAB อย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภาพ ประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

โดยเป็นกำหนดการลงพื้นที่ ในลักษณะดาวกระจาย 6 กลุ่มเขต ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคมนี้ เป้าหมายเพื่อคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงโควิด แต่ละจุดตรวจให้ได้วันละประมาณ 300-500 คน ประกอบด้วย

กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง

-บริเวณลานกีฬาพัฒน์ 2 เขตราชเทวี

กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

-บริเวณศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่

กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก

-บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี

ภาพ ประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

กลุ่มเขตกรุงเทพใต้

-บริเวณวัดด่าน แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ

-บริเวณสวนหลวงสะพานพระราม 8 เขตบางพลัด

-บริเวณสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสะพานตากสิน เขตคลองสาน

กลุ่มเขตกรุงธนใต้

-บริเวณตลาดบางแคภิรมย์ เขตบางแค

ภาพ ประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ ผู้ว่าฯ กทม. ยังกล่าวอีกด้วยว่า เมื่อพบผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะเร่งนำเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลโดยเร็ว เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป

อีจัน
www.ejan.co