ผู้ว่าฯ นครปฐม สั่งปิด โรงงานอาหาร พุทธมณฑลสาย 5 สกัด โควิด

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าฯ นครปฐม สั่งปิด โรงงานอาหาร พุทธมณฑลสาย 5 สกัด โควิด – กักตัวคนงาน 14 วัน
 ผู้ว่าฯ นครปฐม สั่งปิด โรงงานอาหาร พุทธมณฑลสาย 5 สกัด โควิด

โควิดนครปฐม ล่าสุด (11 มิ.ย. 64) ศบค. รายงานพบ ผู้ติดเชื้อ โควิด ในจังหวัด นครปฐม เพิ่มจำนวน 83 ราย

ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครปฐม ได้มีคำสั่งปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ โควิด ดังนี้

1.ให้ปิดสถานที่ของ บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เลขที่ 87 หมู่ที่ 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด

2.ให้จัดตั้งสถานที่ป้องกัน และควบคุมโรคใน บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด รวมถึงห้ามมีการชุมนุม ทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกันในพื้นที่ดังกล่าว และห้ามบุคคลเข้าออกจากสถานที่ดังกล่าว เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรค

3.บุคคลใดที่ทำงานอยู่ บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ขอให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ และกักตัวเพื่อสังเกตอาการในที่พักอาศัย หรือสถานที่ตามที่ทางราชการกำหนดเป็นเวลา 14 วัน

4.ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ควบคุม กำกับดูแล และสนับสนุนให้การดำเนินการจัดตั้งสถานที่ป้องกัน และควบคุมโรค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดผลเป็นรูปธรรม หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานให้จังหวัดทราบทันที

ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม จะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ประกาศดังกล่าวเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 9-23 มิ.ย. 64

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co