ผู้ว่าฯ นนทบุรี ประกาศ ขอความร่วมมือ งดออกนอกเคหสถาน 3 ทุ่ม - ตี 4

ผู้ว่าฯ นนทบุรี ประกาศ ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว พร้อม ขอความร่วมมือ ประชาชน งดออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 21.00-04-00 น. ( 3 ทุ่ม - ตี 4 ) ป้องกันการแพร่ระบาด โควิด
ผู้ว่าฯ นนทบุรี ประกาศ ขอความร่วมมือ งดออกนอกเคหสถาน 3 ทุ่ม - ตี 4

เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี โพสต์ภาพพร้อมข้อความ ซึ่งเป็นประกาศ จาก นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (ผู้ว่าฯ นนทบุรี) คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1121/2564 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 37) มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยระบุว่า

ข้อ 1 ปิดสถานที่

ข้อ 2 ห้ามใช้อาคารของโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอน ห้ามทำกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม เกิน 10 คนขึ้นไป

ข้อ 3 เปิดสถานที่ภายใต้มาตการฯ

ข้อ 4 กำหนดมาตรการควบคุมป้องกันโรค

ข้อ 5 ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหะสถานหลังเวลา 21.00 - 04.00 น. ของวันถัดไป

ข้อ 6 ขอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนจัดให้มีการทำงานที่บ้าน (Work from Home) และให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน "งด" ทานอาหารร่วมกันเป็นหมู่คณะ

ข้อ 7 ให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1019/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 35) ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 ในข้อ 4 - 8 โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ คำสั่งของจังหวัดนนทบุรีทุกฉบับ คำนึงถึงการป้องกันโรคควบคู่ไปกับสภาวะทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ขอให้พี่น้องชาวนนทบุรีทุกคนมีความเชื่อมั่น และเราจะก้าวผ่านสถานการณ์ในครั้งนี้ไปพร้อมกัน

ซึ่งหลังจาก คำสั่งจังหวัดนนทบุรี โดยผู้ว่าฯ นนทบุรี เผยแพร่ ออกไป ประชาชนต่างมีความคิดเห็นที่หลากหลาย บางส่วนเห็นด้วยกับมาตรการข้อความร่วมมือดังกล่าว ขณะที่บางส่วนมีคำถามเกี่ยวกับมาตรการ

ส่วนสำนักข่าว หรือ สื่อมวลชนบางแห่ง เริ่มใช้คำพาดหัวข้อข่าว ในเชิงเป็นมาตรการบังคับห้ามออกจากบ้าน ซึ่งสร้างความสับสนเป็นอย่างมากแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เนื่องจากข้อความในเนื้อหาประกาศ ตามคำสั่งนั้น เป็นเพียงการขอความร่วมมือจากประชาชน ให้ปฏิบัติตามเท่านั้น ยังไม่ได้ออกประกาศสั่งห้ามแต่อย่างใด

ซึ่งหากประชาชนมีความจำเป็นต้องออกนอกเคหสถาน ที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ ยังคงสามารถทำได้อยู่ แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

โควิดใกล้ตัวเข้ามาทุกที หากใครที่เป็นกังวล ยังไม่มีประกันโควิด?

คลิกเลย https://bit.ly/3mQewun ลิงค์เดียว มีให้เลือกหลายรูปแบบการคุ้มครอง ทำประกันวันนี้ มีระยะเวลาการรอคอย 14 วัน นะคะ ทำเร็ว รับความคุ้มครองเร็ว

*1 คนซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ (ต่างบริษัทต่างแผนความคุ้มครอง)

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co