ผู้ว่าฯ ปทุมธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ผู้พิการ คนชรา ลงทะเบียน เราชนะ

ผู้ว่าฯ ปทุมธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ผู้พิการ คนชรา ลงทะเบียน เราชนะ ซึ่งไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำ
ผู้ว่าฯ ปทุมธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ผู้พิการ คนชรา ลงทะเบียน เราชนะ

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยทีมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปทุมธานี ทีมสาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ อำนวยความสะดวกลงทะเบียนโครงการเราชนะ ให้ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเองได้ พร้อมให้คำแนะนำกับผู้พิการ เพื่อให้สามารถได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึง

ภาพ ภูมิภาคอีจัน

สำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ กระทรวงการคลัง จะทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย สาธารณสุข พม. ธนาคารกรุงไทยสาขาในพื้นที่ และอาสาสมัครระดับหมู่บ้านในพื้นที่ ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้ โดยธนาคารจัดหน่วยเคลื่อนที่รับลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องทุกพื้นที่

ภาพ ภูมิภาคอีจัน

ส่วนกรณีผู้ป่วยติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ สามารถให้ผู้ดูแล หรือคนในครอบครัว ช่วยลงทะเบียนให้ในชื่อของผู้ป่วยนั้น ผู้ที่ได้รับสิทธิจากโครงการสามารถซื้อของได้ โดยให้ร้านค้าใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” สแกนบัตรประชาชนของผู้ซื้อ โดยวงเงินจะเข้าบัตรประชาชนเป็นรายสัปดาห์งวดแรก ได้วันที่ 5 มีนาคม 2564 และทยอยได้จนครบ 7,000 บาท หากประชาชนมีข้อสอบถาม หรือต้องการความช่วยเหลือทางสังคม ติดต่อได้ที่สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพ ภูมิภาคอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co