ผู้ว่าฯ ประจวบ สั่งด่วน ปิดโรงงานสับปะรดกระป๋อง อ.หัวหิน ทำ รพ.สนาม กักตัวพนักงาน

นายพัลลภ ผู้ว่าฯ ประจวบ สั่งด่วน ปิดโรงงานสับปะรดกระป๋อง อ.หัวหิน ทำ รพ.สนาม กักตัวพนักงาน ทั้งโรงงาน
ผู้ว่าฯ ประจวบ สั่งด่วน ปิดโรงงานสับปะรดกระป๋อง อ.หัวหิน ทำ รพ.สนาม กักตัวพนักงาน

หัวหิน แก้ปัญหาด่วน! ตีวงแคบคุมโควิด-19

นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศคำสั่ง “เรื่อง จัดตั้งศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ โรงงานสับปะรดกระป๋อง ควอลิตี้ ไพน์แอปเปิ้ล โปรดักส์ จำกัด ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์”

โดยรายละเอียดของประกาศสรุปได้ว่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีแรงงานคนไทยและแรงงานต่างด้าว จำนวนมากติดเชื้อโควิด- 19 จากการรับจ้างและปฏิบัติงานในโรงงานสับปะรดกระป๋อง ควอลิตี้ ไพน์แอปเปิ้ล โปรดักส์ จำกัด ซึ่งขณะนี้ผู้ป่วยดังกล่าวได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล พื้นที่ อ.หัวหิน แล้ว

แต่เนื่องจากมีแรงงานในโรงงานจำนวนมาก เป็นผู้เสี่ยงสูงจึงมีความจำเป็นต้องกักตัวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือจนกว่าจะตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิด-19

ดังนั้น จึงใช้พื้นที่โรงงานสับปะรดกระป๋อง ควอลิตี้ ไพน์แอปเปิ้ล โปรดักส์ จำกัด เป็นสถานที่ใช้ในการกักตัวแรงงานคนไทยและแรงงานต่างด้าวทั้งหมด

การดำเนินการครั้งนี้ ผ่านความยินยอมของผู้แทนโรงงานสับปะรดกระป๋อง ควอลิตี้ ไพน์ แอปเปิ้ล โปรดักส์ จำกัด พร้อมมีคำสั่งดังนี้

1. ปิดสถานที่ โรงงานสับปะรดกระป๋อง ควอลิตี้ ไพน์แอปเปิ้ล โปรดักส์ จำกัด ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2556 เพื่อจัดตั้งศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 และเพื่อกักตัวผู้มีความเสี่ยงสูงเป็นการเฉพาะ โดยกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบดังนี้

- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำหน้าที่บูรณาการและมอบหมายโรงพยาบาล ใน จ.ประจวบศีรีขันธ์ จัดเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้ามาปฏิบัติงานประจำศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 โดยให้สลับหมุนเวียนกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่

- นายอำเภอหัวหิน ทำหน้าที่บูรณาการและประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้ารักษาความปลอดภัยศูนย์ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co