ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งปิด สถานที่เสี่ยง 6 แห่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งปิด 6 สถานที่เสี่ยงชั่วคราว ในพื้นที่ 3 อำเภอ ขอความร่วมมือ ประชาชน งดการเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยง พร้อมตรวจหาเชื้อ
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งปิด สถานที่เสี่ยง 6 แห่ง

เชียงใหม่สั่งปิดพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติม!

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว จำนวน 6 แห่ง ใน อ.ไชยปราการ อ.สันทราย และ อ.สารภี เพื่อให้การควบคุมป้องกันโรค เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สถานที่ที่สั่งปิดเพิ่มเติม ดังนี้

พื้นที่อำเภอสันทราย

-บริษัท เชียงใหม่ โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ต.หนองจ๊อม ปิดตั้งแต่วันที่ 9 - 22 ธ.ค.64

-บริษัท จีเอสอี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต.หนองจ๊อม วันที่ 13 - 26 ธ.ค. 64 และ บริษัท ศิริลานนา ปิดตั้งแต่วันที่ 11 - 24 ธ.ค.64

พื้นที่อำเภอไชยปราการ

-ร้านดวงทวียนต์ ต.ปงตำ ปิดตั้งแต่วันที่ 12 - 25 ธ.ค.64

พื้นที่อำเภอสารภี

-บริษัทโปรอินดัสเทรียล ต.ยางเนิ้ง ปิดตั้งแต่วันที่ 10 - 23 ธ.ค.64

-หอพัก ต.หนองผึ้ง ปิดตั้งแต่วันที่ 9 - 22 ธ.ค. 64

ทั้งนี้ ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด

โดยให้นายอำเภอในแต่ละอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว

คลิปอีจันแนะนำ
ฝ่ากองเพลิง ช่วยแมว 7 ชีวิต

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co