ผู้ว่าฯ โคราช สั่งด่วน ยกระดับป้องกัน โควิด หลัง ลุกลาม หลายพื้นที่

ผู้ว่าฯ โคราช สั่งด่วน ส่วนราชการ ทุกอำเภอ ยกระดับป้องกัน โควิด พิจารณา WFH หลัง ลุกลาม หลายพื้นที่
ผู้ว่าฯ โคราช สั่งด่วน ยกระดับป้องกัน โควิด หลัง ลุกลาม หลายพื้นที่

สถานการณ์ไวรัสโควิด ยังคงน่าเป็นห่วง โดยล่าสุดเช้าวันนี้ (4 ม.ค. 65) นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด ถึงหัวหน้าส่วนราชการทุกอำเภอ เพื่อให้ยกระดับมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรในความรับผิดชอบ พิจารณาการปฏิบัติระหว่างวันที่ 1-14 มกราคม 2565 ใน 2 ข้อ ได้แก่ ให้พิจารณาดำเนินการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหน่วยงาน หรือ Work From Home ตามความเหมาะสม โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อการบริการประชาชน และให้พิจารณาหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรม ที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่ม หรือเคลื่อนที่ของกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม การจัดสอบ เป็นต้น หากมีความจำเป็น ให้จัดกิจกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด ทั้งนี้ยกเว้นกรณีการยกเลิก ระงับ หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมใดแล้ว อาจเกิดผลเสียต่อทางราชการ ขอให้พิจารณาดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดต่อโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเต็มขีดความสามารถ

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ยังได้แจ้งไปยังสถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่ ให้ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง หากพบมีนักเรียนหรือครูที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ให้สถานศึกษาหรือโรงเรียน พิจารณาปรับการเรียนการสอน เป็นระบบการศึกษาทางไกลได้ตามความเหมาะสม

คลิปอีจันแนะนำ
แก๊งคอลเซ็นเตอร์ คอลหาจันแต่ต้นปี!

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co