ผู้สูงอายุ ไม่มีสมาร์ทโฟน ลงทะเบียน "เราชนะ" แน่นศาลากลาง จันทบุรี
ภาพอีจัน

ผู้สูงอายุ ไม่มีสมาร์ทโฟน ลงทะเบียน "เราชนะ" แน่นศาลากลาง จันทบุรี

วันแรก!! ผู้สูงอายุ ไม่มีสมาร์ทโฟน ลงทะเบียน "เราชนะ" แน่นศาลากลาง จันทบุรี โดยเปิดจุดบริการพิเศษ ระหว่างวันที่ 15-25 ก.พ.2564

ที่ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี คลังจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับธนาคารกรุงไทย และพัฒนาสังคมจังหวัดจันทบุรี ได้เปิดรับขึ้นทะเบียนโครงการ "เราชนะ" สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน โดยเปิดจุดบริการพิเศษ ระหว่างวันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2564

ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีภาพอีจัน

ซึ่งโครงการ "เราชนะ" มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน ไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับเดือน ม.ค.-ก.พ. 2564

ผู้สูงอายุ ต่อแถวแน่นศาลากลาง จันทบุรี
ผู้สูงอายุ ต่อแถวแน่นศาลากลาง จันทบุรีภาพอีจัน

โดยบรรยากาศ ที่จังหวัดจันทบุรี วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2564) พบว่าตั้งแต่เวลา 08.00 น. ที่ผ่านมา มีประชาชนที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ มารอรับบริการกันเป็นจำนวนมาก โดยมีเจ้าหน้าที่จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คลังจังหวัดจันทบุรี คอยดูแล อำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำกับประชาชน

เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ผู้ลงทะเบียน เราชนะ
เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ผู้ลงทะเบียน เราชนะภาพอีจัน

ทั้งนี้พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ประชาชน คือ จำหมายเลขโทรศัพท์มือถือไม่ได้ บัตรประชาชนเป็นรุ่นเก่า และบัตรหมดอายุ ทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ ทางเจ้าหน้าที่จึงฝากประชาสัมพันธ์ถึงบุตรหลานที่ดูแลผู้สูงอายุ ให้จัดเตรียมเอกสาร บัตรประชาชน และจดหมายเลขโทรศัพท์ ติดตัวมาให้พร้อม เพื่อความสะดวก รวดเร็ว สำหรับดำเนินการลงทะเบียน

บรรยากาศด้านหน้า ศาลากลาง จันทบุรี
บรรยากาศด้านหน้า ศาลากลาง จันทบุรีภาพอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co