พิธีประดับสติ๊กเกอร์ ตำรวจ นครสวรรค์ ฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็ม

ตำรวจก็ฉีดแล้วนะ ! ผู้การฯ นครสวรรค์ เป็นประธาน พิธีประดับสติ๊กเกอร์ ตำรวจ ฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็ม แสดงออกความรับผิดชอบต่อสังคม
พิธีประดับสติ๊กเกอร์ ตำรวจ นครสวรรค์ ฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็ม

วานนี้ (9 ก.ค.64) เวลา 09.30 น.พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ เป็นประธานใน พิธีประดับสติกเกอร์ ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.นครสวรรค์ ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครบทั้ง 2 เข็ม เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ข้าราชการตำรวจ แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยและแสดงออกถึงความพร้อมในการปฏิบัติงาน

ตามข้อสั่งการของ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ในฐานะรอง ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตร. ณ ห้องประชุม 1 ภ.จว.นครสวรรค์

ถึงแม้จะฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว แต่ก็ประมาทไม่ได้นะคะ อย่างไรก็ต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิด-19 สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ด้วยนะคะ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co