พิพัฒน์ เผย เตรียม ส่งวัคซีนโควิด 1 แสนโดส ฉีดให้พนักงานโรงแรมรับนักท่องเที่ยว

พิพฒน์ เผย เตรียมส่งวัคซีน ให้ 5 จังหวัด ฉีดให้พนักงานโรงแรม เสนอเป็นพื้นที่กักตัว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ นักท่องเที่ยว
 พิพัฒน์ เผย เตรียม ส่งวัคซีนโควิด 1 แสนโดส ฉีดให้พนักงานโรงแรมรับนักท่องเที่ยว
ภาพจากอีจัน

ความคืบหน้าการจัดการแผนการฉีดวัคซีนโควิดของประเทศไทย ล่าสุด ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศ ว่า ได้มีการเตรียมเสนอให้มีการจัดวัคซีนส่วนหนึ่ง ให้กับ ทางโรงแรม ที่เสนอตัว เป็นพื้นที่กักตัว หรือ เรื่องนี้จะจัดวัคซีนส่วนหนึ่งให้กับโรงแรมที่เสนอตัวเป็นพื้นที่กักตัว หรือ “ Area Quarantine” ซึ่งจะนำวัคซีนฉีดให้กับพนักงานทั้งหมด โดยวัคซีนที่มาถึงล็อตแรกวันนี้ จะถูกแบ่งไปใน 5 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ชลบุรี ภูเก็ต กระบี่ และสุราษฎร์ธานี (เฉพาะเกาะสมุย) จังหวัดละ 2 0,000 โดส เพื่อฉีดให้กับพนักงาน 10,000 คนต่อจังหวัด รวมทั้งหมด 100,000 โดส เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว

ภาพจากอีจัน

ทั้งนี้ นายพิพัฒน์ กล่าวต่อไปว่า โครงการนี้มาจากการการนำเสนอของกระทรวงฯ ซึ่ง ศบค.และกระทรวงสาธารณสุขคาดว่าขั้นตอนเมื่อนักท่องเที่ยวมาแล้วจะให้กักตัวในห้องพักเป็นเวลา 3 วัน หลังจากนั้นจะอนุญาตให้ออกมาอยู่ในโรงแรมได้ แต่นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุข

ภาพจาก เพจ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
อีจัน
www.ejan.co