พื้นที่สีส้ม 9 จ. เข้า บึงกาฬ ต้องกักตัว 10 วัน

บึงกาฬ​ ยกระดับ​​ เข้มงวดมาตรการ​ เดินทางกลับ​จาก​ 9​ จังหวัด​ พื้นที่สีส้ม ต้อง กักตัว ที่บ้านไม่น้อยกว่า​ 10​ วัน !
พื้นที่สีส้ม 9 จ. เข้า บึงกาฬ ต้องกักตัว 10 วัน
ภาพจากอีจัน

หลังจากวานนี้ (7 เม.ย.64) ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ได้ออกประกาศของจังหวัด บึงกาฬ ว่าผู้ที่เดินทางกลับจาก 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม เเล้วจะเดินทางเข้า บึงกาฬ ต้องกักตัวอยู่บ้านไม่น้อยกว่า 10 วัน

ล่าสุดวันนี้ (8 เม.ย.64) เพจ สวท. บึงกาฬ​ กรมประชา​สัมพันธ์ ได้โพสต์อัปเดทอีกครั้งเมื่อเวลา 08.00 น.

จ.บึงกาฬ​ ยกระดับ​เข้มกำชับทุกพื้นที่​ เข้มงวดมาตรการ​ ผู้เดินทางกลับภูมิ​ลำ​​เนา​จาก​ 9​ จังหวัด​ ต้องกักตัวที่บ้านไม่น้อยกว่า​ 10​ วัน

ภาพจาก เพจ สวท.บึงกาฬ​ กรมประชา​สัมพันธ์

นายนฤชา​ โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ​ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ​ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดบึงกาฬ​ ออกหนังสือด่วนที่สุด​ ที่ บก 0017.2/ ว1538 ถึงทุกส่วนราชการ​ ทุกอำเภอ​ และทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น​ ความว่า

จังหวัดบึงกาฬพิจารณาแล้วเห็นว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2554 จะมีประชาชนเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬเป็นจำนวนมาก​ ดังนั้นเพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดบึงกาฬเป็นไปด้วยความเรียบร้อย​ จึงขอซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี​ 2564​ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 เพิ่มเติม​ ดังนี้

ภาพจาก กรมโยธาธิการและผังเมือง

1. ให้ส่วนราชการหน่วยงานเน้นกำชับให้ข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการ​ DMHTT อย่างเคร่งครัด ในการปฏิบัติงาน หรือไปในที่สาธารณะ

2. ให้อำเภอประสานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่วมกันจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองและสอบสวนโรคประชาชนที่เดินทางเข้ามาในร้านอาหาร​ แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่​ เช่น​ น้ำตก​ วัด​ ภูเขา​ และชายหาดริมแม่น้ำโขง​ และขอให้ผู้ใช้บริการทุกรายลงทะเบียน Application Thai​ Chana​ (ไทยชนะ) โดยถือปฏิบัติตามมาตรการ​ DMHTT​ อย่างเคร่งครัด

3. ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ​ เน้นกำชับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน​ หรือ อสม.ร่วมบูรณาการกำนันและผู้ใหญ่บ้าน​ ให้ดำเนินการตรวจคัดกรองและสอบสวนโรคประชาชนที่เดินทางมาเข้ามาในพื้นที่ทุกรายหากเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม 9 จังหวัด​ (พื้นที่สีส้ม)​ได้แก่​ สมุทรสาคร กรุงเทพฯ​ ปทุมธานี​ สมุทรปราการ สมุทรสงคราม​ นนทบุรี​ นครปฐม​ ตาก​ และราชบุรี​ ให้ติดตามลงทะเบียนสอบสวนโรค​ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด​ และให้กักกันตัวในบ้านพักไม่น้อยกว่า 10 วัน​ ทั้งนี้​ หากมีอาการมีไข้​ น้ำมูกไหลจมูกไม่ได้กลิ่น​ ลิ้นไม่รับรส ไอแห้งๆ​ หายใจเหนื่อยหอบ หรือสิ่งผิดปกติใดๆ ให้รีบส่งต่อบุคคลนั้นไปยังโรงพยาบาลหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ​ และศูนย์ข้อมูล covid-19 จังหวัดบึงกาฬทราบทันที

4. ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชน​ ดังนี้

4.1 ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น​ หากออกจากบ้านให้เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น แออัด​ หรือพื้นที่ปิด

4.2 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกบ้าน

4.3 ล้างมือบ่อยๆ​ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร​ หลังใช้ส้วม หรือหลังจากไอ จาม หรือหลังสัมผัสเสี่ยง​ ที่มีผู้ใช้งานร่วมกันในที่สาธารณะ​ เช่น​ กลอน​ หรือลูกบิดประตู ราวจับ​ หรือราวบันได เป็นต้น

4.4 แยกของใช้ส่วนตัว​ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น

4.5 เลือกรับประทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ๆ ควรรับประทานอาหารแยกสำรับ หรือหากรับประทานอาหารร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว​ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ​ และพักผ่อนให้เพียงพอ

4.6 หมั่นสังเกตอาการตนเอง​ หากมีอาการไอ​ เจ็บคอ​ มีน้ำมูก​ จมูกไม่ได้กลิ่น​ ลิ้นไม่รับรส​ ให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

4.7 ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการ​ DMHTT อย่างเคร่งครัด

ภาพจาก เพจ สวท.บึงกาฬ​ กรมประชา​สัมพันธ์
ภาพจาก เพจ สวท.บึงกาฬ​ กรมประชา​สัมพันธ์
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co