พ่อค้าแม่ค้า เฮ! กทม. ลดค่าเช่า แผงค้า ตลาดในสังกัด 50%

พ่อค้าแม่ค้า เฮ! กทม. ลดค่าเช่า แผงค้า ตลาดในสังกัด กทม. 11 แห่ง 50% ถึงสิ้นปี 2564
พ่อค้าแม่ค้า เฮ! กทม. ลดค่าเช่า แผงค้า ตลาดในสังกัด 50%

พ่อค้าแม่ค้า ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ซึ่งทางกทม.เอง ก็ได้ออกมาตรการในการเยียวยา ช่วยเหลือมาเพิ่มเติม โดยในวันนี้ (5 พ.ย.64) นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กทม.ได้มาตรการช่วยเหลือผู้ค้า และผู้เช่าอื่น ภายในตลาดที่อยู่ในกำกับดูแลของ กทม. จำนวน 11 แห่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งคณะกรรมการบริหารสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร มีมติกำหนดมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้เช่าแผงค้าและผู้เช่าอื่นๆ เพิ่มเติม

ขอบคุณภาพ : สำนักงานเขตสวนหลวง

โดยกรณีผู้เช่าแผงค้าและผู้เช่าอื่นๆ ที่ไม่ได้ถูกสั่งปิดกิจการตามประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว หรือประกาศสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ปิดการค้าตลาดเป็นการชั่วคราว หรือประกาศอื่นใดของราชการ ให้ปรับลดค่าเช่าร้อยละ 50 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.นี้ ส่วนกรณีปิดกิจการ ให้ยกเว้นการจัดเก็บค่าเช่าจากผู้เช่าแผงค้า และผู้เช่าอื่นๆ ที่ถูกสั่งปิดกิจการตามประกาศฯ ดังกล่าว

ขณะเดียวกันขยายอายุสัญญาเช่าแผงค้าภายในตลาดต่อไปอีก 1 ปี โดยมีเงื่อนไขตามที่สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครกำหนด

ขอบคุณภาพ Min An / www.pexels.com/

สำหรับผู้เช่าแผงค้าที่มีหนี้ค้างชำระถึงวันที่ 31 ธ.ค.2564 ให้ผ่อนชำระหนี้ค้างเป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนของหนี้ค้างทั้งหมด โดยเริ่มชำระตั้งแต่เดือนม.ค.-ธ.ค.2565 และต้องจัดทำหนังสือรับสภาพหนี้ในการผ่อนชำระให้เป็นไปตามข้อตกลงที่สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครกำหนด ทั้งนี้ หากมีค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยให้งดเว้น

ทั้งนี้สำนักอนามัยยังยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 เชิงรุก โดยจัดทำแผนการเฝ้าระวังเชิงรุก ด้วยการตรวจด้วยชุดตรวจ ATK และแผนเผชิญเหตุโรคโควิด-19 ในตลาดขนาดใหญ่และสำนักงานเขตพื้นที่ที่มีตลาดขนาดใหญ่ตั้งอยู่

หากพบผู้ติดเชื้อ1 คน จะสั่งปิดเฉพาะแผงค้านั้น 14 วัน และค้นหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม หากพบผู้ติดเชื้อมากกว่า 2 คน จะสั่งปิดแผงค้านั้น 14 วัน และให้ตรวจเชิงรุกผู้ค้าในตลาดทั้งหมด หากพบผู้ติดเชื้อมากกว่าร้อยละ 10 จะสั่งปิดตลาด 14 วันพร้อมสำรวจชุมชนที่พักรอบตลาดจัดทำมาตรการกักตัวแบบ Community Quarantine หรือ Community Isolation พร้อมทั้งให้วัคซีนแก่ผู้ค้าและชุมชนโดยรอบ

อีจันดีใจกับพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มนี้ด้วยนะคะ สู้ๆค่ะ

คลิปอีจันแนะนำ
เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อ

Related Stories

No stories found.