พ่อเมืองลำปางตอบชัด ทำไมลำปาง จองฉีดวัคซีนโควิดสูงเป็นอันดับ 2 ของไทย

กลุ่มเสี่ยงต้องได้รับวัคซีน พ่อเมืองลำปางตอบชัด ทำไมลำปาง จองฉีดวัคซีนโควิดสูงเป็นอันดับ 2 ของไทย
พ่อเมืองลำปางตอบชัด  ทำไมลำปาง จองฉีดวัคซีนโควิดสูงเป็นอันดับ 2 ของไทย

หลังจากที่แอปฯ หมอพร้อมเผยจำนวนผู้จองฉีดวัคซีนโควิด และพบว่า จังหวัดลำปางมีผู้ลงทะเบียน เข้าขอรับการฉีดวัคซีน มากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย และเป็นอันดับ 1 ในภาคเหนือ โดยมีผู้ลงทะเบียนมากกว่ 2 แสนคน

ซึ่งนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่า จากการสรุปข้อมูลการจองการฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายที่ 1 ผู้สูงอายุ และประชาชนที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ของแอปพลิเคชัน หมอพร้อมจังหวัดลำปางมีจำนวนการจอง 223,976 คน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่ คือจังหวัดลำปาง มีผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 24 ของจำนวนประชาชน จากข้อมูลมีประชาชนกลุ่มอายุ 60 ขึ้นลงทะเบียนประมาณ 190,000 คน มีผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ประมาณ 30,000 คน รวม 220,000 คน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง บอกอีกว่า เนื่องจากวัคซีนโควิด-19 ทุกชนิดมีศักยภาพในการลดการเจ็บป่วยที่รุนแรง และลดการเสียชีวิต รวมทั้งทำให้ประเทศไทยเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ จึงต้องการให้ชาวลำปาง ได้รับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุดและเร็วที่สุด คือประมาณ 500,000 คน จังหวัดลำปางจึงมีการบริหารจัดการ ดังนี้ ในเบื้องต้นหน่วยงานสาธารณสุขนำเข้าข้อมูลสุขภาพของประชาชน เข้าระบบข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อจองการฉีดวัคซีนให้สอดรับกับศักยภาพของหน่วยบริการ และจองวัคซีนจากรัฐบาลให้เพียงพอกับจำนวนประชาชนของจังหวัดลำปาง

ด้านนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กล่าวว่า วัคซีนที่ดีที่สุด คือวัคซีนที่ฉีดเข้าร่างกาย ทุกตัวมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยที่ดีพอ ซึ่งระบบของกระทรวงสาธารณสุขที่ออกแบบไว้ มีการเฝ้าระวัง ดูแลอาการอันไม่พึงประสงค์หลังจากได้รับวัคซีน จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ฉีดวัคซีนให้มากที่สุด หากจังหวัดลำปางฉีดวัคซีนได้ถึง 500,000 – 600,000 คน สามารถถอดหน้ากากดำเนินชีวิตประจำวันได้

ขณะเดียวกัน ทางอำเภอได้ทำงานร่วมกับ 3 หน่วยงานปูพรมให้ความรู้และรับลงชื่อให้ชาวบ้านมาตั้งแต่เดือนเมษายน โดยตอนแรกมีประชาชนให้ความสนใจเพียง 30% แต่หลังจากที่ลงพื้นที่จนถึงวันนี้ มีผู้แจ้งความจำนงแล้วกว่า 60%

ซึ่งการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่จะกรอกชื่อในสมุดบันทึกและนำมาลงในระบบ และแจ้งวันที่เพื่อให้ผู้แจ้งสิทธิ์ไปรับการฉีดวัคซีน ในช่วง 7พ.ค.-31 ก.ค.นี้ พร้อมทั้งจัด อสม.และหมออนามัย หรือ รพ.สต.เข้าถึงที่บ้านประชาชนอธิบายข้อดี ข้อเสีย ไขข้อข้องใจในเรื่องที่ประชาชนสงสัยให้คลายความกังวล เข้าใจและตัดสินใจฉีด

ซึ่งจะไม่มีการบังคับให้ฉีด แต่จะเน้นในการให้องค์ความรู้กับประชาชน ให้ข้อเท็จจริง

นางประนอม นวลละออ อายุ 50 ปี ชาวบ้านบ้านปงป่าป๋อ บอกว่าตอนแรกจากการติดตามข่าวต่างๆที่ออกมาก่อนหน้านี้ยอมรับว่ากลัว เพราะข่าวบางข่าวบอกว่าอาจถึงตายจึงไม่กล้าที่จะฉีด แต่หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ลงมาทำความเข้าใจกับประชาชน ทำให้ประชาชนเข้าใจมากขึ้นและคลายความวิตกกังวล จึงตกลงฉีดวัคซีนเพราะคิดว่าหากฉีดแล้วจะช่วยให้ลดความเสี่ยงโควิดได้

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co