ฟังอีกมุม ทำไม โรงพยาบาลสนาม ต้องติดอินเทอร์เน็ต มีไวไฟแรงสูง

เตียงพร้อม ไวไฟพร้อม ฟังอีกมุม ทำไม โรงพยาบาลสนาม ต้องมีไวไฟ
ฟังอีกมุม ทำไม โรงพยาบาลสนาม ต้องติดอินเทอร์เน็ต มีไวไฟแรงสูง

จากกรณี ผู้ป่วยโควิดในโรงพยาบาลสนาม เปิดเพลงเสียงดัง เล่นเกมส์เสียงดัง บ้างก็อัดคลิปลง TikTok จนเกิดการตั้งคำถาม ทำไมในโรงพยาบาลสนามต้องมีไวไฟ มีอินเทอร์เน็ตไว้ให้ใช้ จนผู้ป่วยไม่ได้พักผ่อน

อีจัน ได้คุยกับทาง AIS เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เป็นผู้สนับสนุน อินเทอร์เน็ตให้โรงพยาบาลสนาม

AIS เล่าว่า...

โรงพยาบาลสนามนับเป็นอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์ทางสาธารณสุขที่มีส่วนสำคัญในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในวงกว้าง เพราะอย่างนี้การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแต่ละแห่งจึงต้องมีกระบวนการตัดสินใจ และหน่วยงานมากมายเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก

มีหลายองค์ประกอบสำคัญกว่าจะมาเป็นโรงพยาบาลสนามไม่ว่าจะเป็น ระบบตัวอาคาร ระบบจัดการน้ำเสีย การจัดการอากาศ ดูทิศทางการไหลของอากาศ หรือแม้แต่ระบบเครือข่ายสัญญาณและอินเตอร์เน็ต

ทั้งงานระบบเวชระเบียน การติดต่อสื่อสารทั่วไป ระหว่างโรงพยาบาลสนามกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือในส่วนของการทำงาน การติดตามอาการผู้ป่วยของหมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่ง่าย และสะดวกขึ้น

ในมุมของผู้ป่วย ทาง AIS ก็บอกไว้ว่า การมีสัญญาฯเครือข่ายและอินเตอร์ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน การที่ผู้ป่วยได้ติดต่อกับญาติ หรือเพื่อนๆ อาจจะดูเป็นเรื่องเล็ก แต่ในทางการรักษาโรคก็นับว่าเป็นเรื่องสำคัญทางใจที่มีผลต่ออาการได้เลย

นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ต้องมีการติดตั้งอินเตอร์เน็ตภายในโรงพยาบาลสนาม

ซึ่งที่เรามาก็มีหน่วยงานภาคเอกชนระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือ

AIS เองก็ได้เข้าสนับสนุนตามโรงพยาบาลสนามต่างๆ เช่นกัน

ดังนั้นชัดเจนว่า เครือข่ายสัญญาณ และอินเตอร์เน็ต ไม่เพียงแค่มีสำคัญกับการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคนี้ แต่ยังเป็นตัวแปรที่จะช่วยทำให้การทำงานของภาคสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การยับยั้งการระบาดของโรคโควิด-19 ได้

อีจัน
www.ejan.co