ภูเก็ต ประกาศ ด่วน !! แจ้งผู้โดยสาร 4 สายการบิน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โควิด

ภูเก็ต ประกาศ ด่วน !! แจ้งผู้โดยสาร 4 สายการบิน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โควิด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภูเก็ต ประกาศ ด่วน !! แจ้งผู้โดยสาร 4 สายการบิน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โควิด ให้เร่งเข้ารับการตรวจ พร้อมเข้ากักตัวในสถานที่ที่ราชการกำหนดไว้

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพ ผ่านเฟซบุ๊ก สสจ.ภูเก็ต ประกาศด่วน แจ้งผู้โดยสารสายการบิน เที่ยวบินซึ่งเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 5-10 เมษายน 2564 เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ขอความร่วมมือให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน และเข้ากักตัวในสถานที่ที่ราชการกำหนดไว้

โดยประกอบด้วยสายการบิน และที่นั่งตามหมายเลขที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้

สายการบิน Vietjet

-เที่ยวบิน VZ401 วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลาเดินทาง 11.05 - 13.10 น. เส้นทาง เชียงใหม่ - ภูเก็ต

เที่ยวบิน VZ401
เที่ยวบิน VZ401ภาพ Facebook : สสจ.ภูเก็ต

-เที่ยวบิน VZ2304 วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลาเดินทาง 18.00 - 19.30 น. เส้นทาง สุวรรณภูมิ - ภูเก็ต

เที่ยวบิน VZ2304
เที่ยวบิน VZ2304ภาพ Facebook : สสจ.ภูเก็ต

-เที่ยวบิน VZ2307 วันที่ 11 เมษายน 2564 เวลาเดินทาง 19.30 - 20.50 น. เส้นทาง ภูเก็ต - สุวรรณภูมิ

เที่ยวบิน VZ2307
เที่ยวบิน VZ2307ภาพ Facebook : สสจ.ภูเก็ต

สายการบินThaiLionAir

-เที่ยวบิน SL762 วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลาเดินทาง 10.00 - 11.50 น. เส้นทาง สุวรรณภูมิ - ภูเก็ต

เที่ยวบิน SL762
เที่ยวบิน SL762ภาพ Facebook : สสจ.ภูเก็ต

สายการบินThaiSmile

-เที่ยวบิน WE287 วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลาเดินทาง 19.25 - 20.15 น. เส้นทาง สุวรรณภูมิ - ภูเก็ต

เที่ยวบิน WE287
เที่ยวบิน WE287ภาพ Facebook : สสจ.ภูเก็ต

-เที่ยวบิน WE215 วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลาเดินทาง 14.05 น. เส้นทาง สุวรรณภูมิ - ภูเก็ต

เที่ยวบิน WE215
เที่ยวบิน WE215ภาพ Facebook : สสจ.ภูเก็ต

-เที่ยวบิน WE165 วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลาเดินทาง 17.00 - 18.25 น. เส้นทาง เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ

เที่ยวบิน WE165
เที่ยวบิน WE165ภาพ Facebook : สสจ.ภูเก็ต

-เที่ยวบิน WE8785 วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลาเดินทาง 19.30 - 20.50 น. เส้นทาง สุวรรณภูมิ - ภูเก็ต

เที่ยวบิน WE878
เที่ยวบิน WE878ภาพ Facebook : สสจ.ภูเก็ต

สายการบินAirAsia

-เที่ยวบิน FD3091 วันที่ 4 เมษายน 2564 เวลาที่เดินทาง 10.00 - 11.25 น. เส้นทาง ดอนเมือง - ภูเก็ต

เที่ยวบิน FD3091
เที่ยวบิน FD3091ภาพ Facebook : สสจ.ภูเก็ต

-เที่ยวบิน FD3013 วันที่ 4 เมษายน 2564 เวลาที่เดินทาง 20.35 - 21.55 น. เส้นทาง ดอนเมือง - ภูเก็ต

เที่ยวบิน FD3013
เที่ยวบิน FD3013ภาพ Facebook : สสจ.ภูเก็ต

-เที่ยวบิน FD3018 วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลาที่เดินทาง 17.15 - 18.50 น. เส้นทาง ภูเก็ต - ดอนเมือง

เที่ยวบิน FD3018
เที่ยวบิน FD3018ภาพ Facebook : สสจ.ภูเก็ต

-เที่ยวบิน FD4112 วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลาที่เดินทาง 14.15 - 15.50 น. เส้นทาง สุวรรณภูมิ - ภูเก็ต

เที่ยวบิน FD4112
เที่ยวบิน FD4112ภาพ Facebook : สสจ.ภูเก็ต

-เที่ยวบิน FD3021 วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลาที่เดินทาง 16.30 - 17.55 น. เส้นทาง ดอนเมือง - ภูเก็ต

เที่ยวบิน FD3021
เที่ยวบิน FD3021ภาพ Facebook : สสจ.ภูเก็ต

-เที่ยวบิน FD3013 วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลาที่เดินทาง 10.00 - 11.25 น. เส้นทาง ดอนเมือง - ภูเก็ต

เที่ยวบิน FD3013
เที่ยวบิน FD3013ภาพ Facebook : สสจ.ภูเก็ต

-เที่ยวบิน FD3005 วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลาที่เดินทาง 12.50 - 14.15 น. เส้นทาง ดอนเมือง - ภูเก็ต

เที่ยวบิน FD3005
เที่ยวบิน FD3005ภาพ Facebook : สสจ.ภูเก็ต

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 09-4593-5342 หรือ 09-4593-8876 และสายด่วน กรมควบคุมโรค 1422

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co