ภูเก็ต ปิด พื้นที่เสี่ยง เซ็นทรัล สนามกีฬา หลังพบติดโควิดเพิ่ม 27 ราย

คณะกรรมการโรคติดต่อ ภูเก็ต มีมติ ปิด พื้นที่เสี่ยง เซ็นทรัล สนามกีฬา หลังพบติดโควิดเพิ่ม 27 ราย
ภูเก็ต ปิด พื้นที่เสี่ยง
ภูเก็ต ปิด พื้นที่เสี่ยงภาพ อีจัน

คณะกรรมการโรคติดต่อภูเก็ต มีมติปิดพื้นที่เสี่ยง พร้อมจำกัดคนรวมกลุ่ม หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดรวมแล้ว 27 ราย (ข้อมูลวันที่ 26 กรกฎาคม 2564) โดยนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 44/2564 เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมการปิดสถานที่หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ดังนี้

-ให้ปิดห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต และเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า ทุกส่วน ซึ่งรวมถึงการประกอบกิจการ ร้านที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าทุกประเภท เพื่อทำความสะอาดระบบปรับอากาศ สถานที่ และทุกส่วนของห้าง โดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธีการ Antigen Test Kit (ATK) ตั้งแต่ 27 ก.ค. - 2 ส.ค. 2564

-ให้ปิดสนามฟุตบอล สนามฟุตซอล สนามหญ้าเทียม และสนามกีฬาแบดมินตัน ตั้งแต่ 27 ก.ค. - 2 ส.ค. 2564

-ตลาดสด ตลาดนัด ถนนคนเดิน ให้จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการตามขนาดของพื้นที่ 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร

-สถานศึกษาในระบบทุกแห่งทุกสังกัดในจังหวัดภูเก็ต และสถาบันกวดวิชาทุกแห่ง ยกเว้นโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนไม่เกิน 5 คน ให้ปิดต่อถึงวันที่ 16 ส.ค. 2564 โดยปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์

-ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันมากกว่า 100 คน เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค

มติคณะกรรมการสโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต
มติคณะกรรมการสโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตภาพ Facebook : สสจ.ภูเก็ต

ด้าน นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เผยว่า พื้นที่จังหวัดภูเก็ต ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการภูเก็ตแซนด์บอกซ์ต่อไป แม้จะมีจำนวนผู้ติดเชื้อในพื้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิม ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคหรือเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้ภูเก็ตแซนด์บอกซ์ต้องหยุดลง โดย จ.ภูเก็ต ได้ยกระดับเพิ่มมาตรการเข้มในการคัดกรองบุคคลเข้าพื้นที่ โดยกำหนดให้คนที่จะเดินทางมาจาก 76 จังหวัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด โดยมีการฉีดวัคซีนครบโดสและผลตรวจเป็นลบ ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง โดยมาตรการนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. - 2 ส.ค. 2564

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต
คำสั่งจังหวัดภูเก็ตภาพ Facebook : สสจ.ภูเก็ต
คำสั่งจังหวัดภูเก็ต
คำสั่งจังหวัดภูเก็ตภาพ Facebook : สสจ.ภูเก็ต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co