ภูเก็ต ปิด พื้นที่เสี่ยง เซ็นทรัล สนามกีฬา หลังพบติดโควิดเพิ่ม 27 ราย

คณะกรรมการโรคติดต่อ ภูเก็ต มีมติ ปิด พื้นที่เสี่ยง เซ็นทรัล สนามกีฬา หลังพบติดโควิดเพิ่ม 27 ราย
ภูเก็ต ปิด พื้นที่เสี่ยง เซ็นทรัล สนามกีฬา หลังพบติดโควิดเพิ่ม 27 ราย
ภูเก็ต ปิด พื้นที่เสี่ยงภาพ อีจัน

คณะกรรมการโรคติดต่อภูเก็ต มีมติปิดพื้นที่เสี่ยง พร้อมจำกัดคนรวมกลุ่ม หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดรวมแล้ว 27 ราย (ข้อมูลวันที่ 26 กรกฎาคม 2564) โดยนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 44/2564 เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมการปิดสถานที่หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ดังนี้

-ให้ปิดห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต และเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า ทุกส่วน ซึ่งรวมถึงการประกอบกิจการ ร้านที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าทุกประเภท เพื่อทำความสะอาดระบบปรับอากาศ สถานที่ และทุกส่วนของห้าง โดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธีการ Antigen Test Kit (ATK) ตั้งแต่ 27 ก.ค. - 2 ส.ค. 2564

-ให้ปิดสนามฟุตบอล สนามฟุตซอล สนามหญ้าเทียม และสนามกีฬาแบดมินตัน ตั้งแต่ 27 ก.ค. - 2 ส.ค. 2564

-ตลาดสด ตลาดนัด ถนนคนเดิน ให้จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการตามขนาดของพื้นที่ 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร

-สถานศึกษาในระบบทุกแห่งทุกสังกัดในจังหวัดภูเก็ต และสถาบันกวดวิชาทุกแห่ง ยกเว้นโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนไม่เกิน 5 คน ให้ปิดต่อถึงวันที่ 16 ส.ค. 2564 โดยปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์

-ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันมากกว่า 100 คน เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค

มติคณะกรรมการสโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต
มติคณะกรรมการสโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตภาพ Facebook : สสจ.ภูเก็ต

ด้าน นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เผยว่า พื้นที่จังหวัดภูเก็ต ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการภูเก็ตแซนด์บอกซ์ต่อไป แม้จะมีจำนวนผู้ติดเชื้อในพื้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิม ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคหรือเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้ภูเก็ตแซนด์บอกซ์ต้องหยุดลง โดย จ.ภูเก็ต ได้ยกระดับเพิ่มมาตรการเข้มในการคัดกรองบุคคลเข้าพื้นที่ โดยกำหนดให้คนที่จะเดินทางมาจาก 76 จังหวัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด โดยมีการฉีดวัคซีนครบโดสและผลตรวจเป็นลบ ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง โดยมาตรการนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. - 2 ส.ค. 2564

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต
คำสั่งจังหวัดภูเก็ตภาพ Facebook : สสจ.ภูเก็ต
คำสั่งจังหวัดภูเก็ต
คำสั่งจังหวัดภูเก็ตภาพ Facebook : สสจ.ภูเก็ต
อีจัน
www.ejan.co