ภูเก็ต ยกเลิกคำสั่ง ถอดแมสก์ เมื่ออยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง

อัปเดต คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ฉบับล่าสุด ยกเลิกคำสั่ง ถอดแมสก์ เมื่ออยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง
ภูเก็ต ยกเลิกคำสั่ง ถอดแมสก์ เมื่ออยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง

แม้สถานการณ์การติดเชื้อจะเริ่มเบาบางลง มาตรการหลายๆ อย่างเริ่มผ่อนคลาย ซึ่งก่อนหน้านี้ มีประกาศจากภูเก็ต ถอดแมสก์ได้ เมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้ง ชายหาด สวนสาธารณะ หรือสถานที่ที่มาอากาศถ่ายเทได้สะดวก

ล่าสุดเมื่อวานนี้ 2 มิถุนายน 65 มีคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3793/2565

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

สาระสำคัญคือ ยกเลิกคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3660/2565 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้ ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการแพร่โรคลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและ ป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะเพื่อจำกัดวงในการระบาดของโรค เมื่ออยู่นอกเคหสถาน ยานพาหนะส่วนบุคคล หรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต
คำสั่งจังหวัดภูเก็ตภาพจาก ปชส. จังหวัดภูเก็ต

ยกเว้น ให้สามารถถอดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าได้ในระหว่างรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม หรือในขณะออกกำลังกาย หรือเพื่อยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ภาพจาก ปชส. จังหวัดภูเก็ต

ที่มา : คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3793/2565

ข้อมูลจาก ปชส. จังหวัดภูเก็ต

คลิปอีจัน แนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co