ภูเก็ต สั่ง โรงเรียน งด การเรียนการสอน Onsite ถึง 14 ม.ค. 65

ผู้ว่าฯ ภูเก็ต สั่ง โรงเรียน งด การเรียนการสอน Onsite ถึง 14 ม.ค. พร้อมเตรียม Hotel Isolation รองรับสถานการณ์
ภูเก็ต สั่ง โรงเรียน งด การเรียนการสอน Onsite ถึง 14 ม.ค. 65

เมื่อวานนี้ (3 ม.ค. 65) นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อร่วมหารือมาตรการการป้องกันโรคโควิด -19 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยนายพิเชษฐ กล่าวว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่ ทางที่ประชุมได้พิจารณารับรอง Hotel Isolation ทั้งสิ้น 66 แห่ง เพื่อรองรับการดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีมติ ให้สถานศึกษาทุกแห่ง ทุกสังกัด ในจังหวัดภูเก็ต ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ, สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัย และสถาบันกวดวิชาทุกแห่ง งดการจัดการเรียนการสอน แบบ ONSITE ตั้งแต่วันที่ 4-14 ม.ค. 65 โดยให้สถานศึกษา จัดการเรียนการสอนด้วยการไม่ต้องเข้าชั้นเรียน ตามรูปแบบที่ต้นสังกัดกำหนด หรือรูปแบบที่เหมาะสม โดยปรับการเรียนการสอนเป็นระบบ ONLINE ในส่วนของโรงเรียนที่จะเปิดการเรียนการสอนแบบ ONSITE ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 65 จะต้องให้นักเรียนและบุคลากร เข้ารับการตรวจ ATK 100%

ด้านนายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดภูเก็ต โดยพบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จึงได้มีการกำหนดแผน จัดเตรียมความพร้อมในเรื่องต่าง ๆ ทั้งเตียงรักษาและสถานที่รักษาเพิ่มเติมเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อม ในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด หลังมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้ (3 ม.ค. 65) พบผู้ติดเชื้อโควิดรวม 184 ราย และภูเก็ตเป็น 1 ใน 4 จังหวัดของประเทศ ที่มีการตรวจพบเชื้อโอมิครอนมากที่สุด

คลิปอีจันแนะนำ
#2564 ปีนี้มีเงินหายออกจากบัญชีไม่รู้ตัว!

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co