มท. สั่งการ ผู้ว่าฯ เร่งฉีดวัคซีน ประชาชน เตรียมพร้อม ก่อนเปิดผับ บาร์

ปลัด มท. สั่งการ ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด เร่งฉีดวัคซีน ให้ประชาชน และ เตรียมความพร้อม มาตรการป้องกัน โควิด ก่อน เปิดผับ บาร์
มท. สั่งการ ผู้ว่าฯ เร่งฉีดวัคซีน ประชาชน เตรียมพร้อม ก่อนเปิดผับ บาร์

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการ และประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พ.ย. 64 ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยประสานการปฏิบัติกับทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับมาตรการในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งตนได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ดำเนินการตามมติที่ประชุม ศบค. โดยเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมในพื้นที่ ทั้งกลุ่ม 608 ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป, กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 โรค, และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป รวมทั้งทุกกลุ่มประชากร และบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย

โดยจัดจุดฉีดวัคซีนทั้งสถานที่ที่กำหนด (On Site) และรูปแบบหน่วยเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และมอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เร่งทำความเข้าใจกับผู้ที่ไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีนด้วย นอกจากนี้ต้องดำเนินการตรวจหาเชื้อเชิงรุกอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่เสี่ยง อาทิ ตลาด โรงงาน สถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น นอกจากนี้ ให้ทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เร่งประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการโรงงาน โรงแรม ร้านอาหาร รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ให้ใช้ผลการฉีดวัคซีนประกอบการพิจารณาการจ้างงาน เพื่อป้องกันและคัดกรองโรคของพนักงาน รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการเปิดกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ด้วยการประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับภาคเอกชน, ผู้ประกอบการ เตรียมการตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขและมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) สำหรับกิจการบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อย่างเคร่งครัด

กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกับแพลทฟอร์ม jitasa.care เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกับกรมควบคุมโรค และแพทย์จิตอาสา เป็นช่องทางที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคีเครือข่าย สามารถช่วยกันดำเนินการบริหารจัดการ การฉีดวัคซีนในพื้นที่ได้ นอกจากนี้ได้สั่งการพร้อมทั้งกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด กรุงเทพมหานคร รวมถึงนายอำเภอทุกอำเภอ ขับเคลื่อนมาตรการเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน พร้อมทั้งร่วมกันเสริมสร้างความเข้าใจ และรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 สามารถติดต่อสายด่วนโควิด-19 โทร. 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

คลิปอีจันแนะนำ
#นางงามมีผัวแล้ว ลดน้ำหนัก 20 กก. เพื่อตามฝัน

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co