มหาสารคาม ประกาศปิดหมู่บ้าน บ้านหนองผือ สกัดโควิด!

ผู้ว่าฯ มหาสารคาม ประกาศปิดหมู่บ้าน บ้านหนองผือ 14 วัน สกัดโควิด หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
มหาสารคาม ประกาศปิดหมู่บ้าน บ้านหนองผือ สกัดโควิด!
ขอบคุณภาพป้ายหมู่บ้าน : FB วัดบ้านหนองผือ ตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิส้ย จังหวัดมหาสารคาม

มหาสารคาม ประกาศปิดหมู่บ้าน บ้านหนองผือ สกัดโควิด!

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เซ็นคำสั่งประกาศ ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคและห้ามเข้าออกสถานที่ที่กำหนดเป็นการชั่วคราว ระบุว่า ปิดบ้านหนองผือ หมู่ที่ 10 ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม เป็นการชั่วคราว เนื่องจากพบ ผู้ติดเชื้อโควิด มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ดังกล่าว จังหวัดมหาสารคามจึงประกาศ ปิดหมู่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงและอัตราการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 2564 เวลา 12.00 น. ถึง วันที่ 2 มิ.ย. 2564 เวลา 12.00 น. ห้ามเดินทางเข้า – ออกพื้นที่ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อ

ขอบคุณภาพ : FB มหาสารคาม

ขอให้พี่น้องชาวมหาสารคามปลอดภัยนะคะ

ขอบคุณภาพ : FB มหาสารคาม
อีจัน
www.ejan.co