มาแล้ว! วัคซีน โมเดอร์น่า ล็อตแรก 560,200 โดส

วัคซีน โมเดอร์น่า ล็อตแรก 560,200 โดส ถึงไทยแล้ว
มาแล้ว! วัคซีน โมเดอร์น่า ล็อตแรก 560,200 โดส

คณะผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม โดยมีภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และ นพ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี เลขาธิการสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ร่วมกับ ภญ.สุนัยนา กิจเกษตรไพศาล ผู้จัดการทั่วไป แซดพี เทอราพิวติกส์ ซิลลิค ฟาร์มา

ประเทศไทย เดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อต้อนรับวัคซีนโมเดอน่า ล็อตแรก จำนวน 560,200 โดส ที่ขนส่งมายังประเทศไทยในบ่ายของวันนี้ (1 พ.ย. 64) ด้วยเครื่องบินของสายการบิน Lufthansa (ลุฟท์ฮันซ่า) เที่ยวบิน H772 โดยวัคซีนทั้งหมดจะส่งไปยังคลังของบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด จากนั้นทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะมารับตัวอย่างเพื่อนำไปวิเคราะห์ ก่อนจะกระจายวัคซีนตามแผนการจัดการต่อไป

ภญ.สุนัยนา กล่าวว่า วัคซีนโมเดอร์น่าที่จะนำเข้ามาอีกจำนวน 1.9 ล้านโดส จะทยอยขนส่งเข้ามาในประเทศไทย ภายในปี 2564 นี้ และที่อีก 6.8 ล้านโดส จะนำเข้ามาให้ครบ ภายในไตรมาสแรกของปี 2565

คลิปอีจันแนะนำ
เข็มแรกก็จึ้งไปเลย! ฉีดวัคซีนที่ไม่มีวัคซีน ?

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co