มุสลิม รู้ยังไปมักกะฮ์ เพื่อประกอบพิธีฮัจญ์ ก่อนบินต้องทำไง

มุสลิม รู้ยังจะไปมักกะฮ์ เพื่อประกอบพิธีฮัจญ์ ศาสนกิจทางศาสนาอิสลาม ก่อนบินต้องทำไงบ้าง?
มุสลิม รู้ยังไปมักกะฮ์ เพื่อประกอบพิธีฮัจญ์ ก่อนบินต้องทำไง

พิธีฮัจญ์ ศาสนกิจที่ทางศาสนาอิสลามกำหนดไว้ เป็นหน้าที่สำหรับมุสลิมทั้งชายและหญิงที่ต้องเดินทางไปประกอบพิธีเมื่อมีความพร้อม ซึ่งปี 2565 นี้ เนื่องจาก สถานการณ์โควิดที่แพร่ระบาด หาก มุสลิม ต้องการเดินทางออกนอกประเทศไทย ต้องทำสิ่งนี้!

เมื่อวานนี้ (26 พ.ค. 65) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โพสต์ มุสลิมที่ต้องการเดินทางไปมักกะฮ์ เพื่อประกอบพิธีฮัจญ์ ที่ราชอาณาจักร ซาอุดีอาระเบีย ต้องเตรียมตัวดังนี้

1. ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิดครบ ตามที่กำหนดและมีเอกสารรับรองฯ

2. มีผลการตรวจโควิด แบบ RT-PCR เป็นลบก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง

3. สวมหน้ากากอนามัยและพกเจลแอลกอฮอล์ตลอดเวลา

4. แสดงเอกสารรับรองการทำประกันโควิด ระหว่างพำนักอยู่ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

5. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น และโรคไข้หวัดใหญ่ ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน และมีเอกสารรับรอง

6. ผู้เดินทางต้องมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์

ซึ่งสำนักเลขาธิการฯ ได้ดำเนินการเปิดลงทะเบียนผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์แล้วตั้งแต่วันที่ 20-30 เม.ย. 65 ที่ผ่านมา

ขอบคุณภาพจาก: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ซึ่ง การประกอบพิธีฮัจญ์ หรือ การทำฮัจญ์ ภาษามลายูเรียก บูวะฮายี หมายถึง การเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่ มักกะฮ์ ในเดือนซุลฮิจญะฮ์ ตามวันเวลาและสถานที่ต่างๆ ที่ทาง ศาสนาอิสลาม ได้กำหนดไว้ ซึ่งศาสนกิจข้อนี้เป็นหน้าที่สำหรับมุสลิมทั้งชายและหญิง ทุกคนที่มีความสามารถในด้านร่างกาย ทรัพย์สิน และการเดินทางจะต้องปฏิบัติ

การทำฮัจญ์เป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่เก่าแก่ ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัย ศาสดาอิบรอฮีม การทำฮัจญ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อ อัลลอฮฺ ได้บัญชาให้ศาสดาอิบรอฮีม และ ศาสดาอิสมาอีล ผู้เป็นลูกชายร่วมกันทำนุบำรุง บัยตุลลอฮฺ ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการเคารพบูชาอัลลอฮฺ เมื่อซ่อมแซมเสร็จแล้ว พระองค์ก็ทรงบัญชาให้ศาสดาอิบรอฮีม เรียกร้องให้มนุษย์ชาติมาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ เมื่อกาลเวลาผ่านไป ชนรุ่นหลังได้อุตริรูปแบบการทำฮัจญ์ จนมันได้เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิมที่อัลลอฮฺได้ทรงกำหนดไว้ เช่น มีการนำ เทวรูปต่างๆ มาตั้งรอบๆ กะอฺบะหฺ เพื่อบูชาในระหว่างการทำฮัจญ์และมีการเปลือยกายในยามทำพิธีฏอวาฟ พร้อมกับกู่ร้องและปรบมือ

จนกระทั่งมาถึงสมัยของ ศาสดามุฮัมมัด สิ่งแรกที่ท่านปฏิบัติ ก็คือการทุบทำลายเทวรูปและเจว็ดรอบข้างกะอฺบะหฺจนหมดสิ้น และท่านก็ได้แสดงแบบอย่างของการทำฮัจญ์ที่ถูกต้องให้บรรดาผู้ศรัทธาได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงวันนี้

คลิปอีจันแนะนำ
ไพรวัลย์ ตัดขาด หมอปลา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co