ยอดโควิดวันนี้ ไทยติดเชื้อเพิ่ม 126 ราย

ศบค.รายงาน ยอดโควิดวันนี้ ไทยติดเชื้อเพิ่ม 126 ราย เผย ผู้ป่วยอายุต่ำสุด 1 ขวบ - 3 รายจากต่างประเทศเคยติดเชื้อมาก่อน
ยอดโควิดวันนี้ ไทยติดเชื้อเพิ่ม 126 ราย

วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2564) ศบค. รายงานสถานการณ์โควิด-19 ว่า พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 126 ราย แบ่งเป็นในประเทศ 37 ราย จากต่างประเทศ 10 ราย และจากการค้นหาเชิงรุกอีก 79 รายค่ะ ดันยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมเป็น 24,405 ราย หายป่วยเพิ่ม 970 ราย ยอดหายป่วยสะสม 21,180 ราย และยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 3,145 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตค่ะ

รายละเอียดของผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ มีดังนี้ค่ะ

1.ติดเชื้อในประเทศ จากระบบเฝ้าระวัง 37 ราย แบ่งเป็น

- กรุงเทพมหานคร 7 ราย เป็นเพศชาย 3 ราย อายุ 30 - 52 ปี เพศหญิง 4 รายอายุ 27 - 46 ปี สัญชาติไทย 3 ราย เมียนมา 4 ราย อาชีพรับจ้าง 3 ราย ไม่ระบุ 1 ราย พนักงานรักษาความปลอดภัย 3 ราย มีอาการ 2 ราย ไม่มีอาการ 5 ราย ตอนนี้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 3 ราย และรอประสานอีก 4 ราย

- สมุทรสาคร 29 ราย เป็นเพศชาย 12 ราย อายุ 26 - 42 ปี เพศหญิง 17 ราย อายุ 1 - 64 ปี สัญชาติไทย 13 ราย เมียนมา 14 ราย กัมพูชา 1 ราย ลาว 1 ราย มีอาการ 23 ราย และไม่มีอาการ 6 ราย

ตอนนี้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน 13 ราย โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 2 ราย โรงพยาบาลสนามนาดี 2 ราย โรงพยาบาลสนามวัดช่องลม 5 ราย โรงพยาบาลสมุทรสาคร 5 ราย และรอประสานอีก 2 ราย

- เพชรบุรี 1 ราย เป็นเพศหญิงอายุ 42 ปี สัญชาติไทย ตรวจพบเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ ตอนนี้เข้ารักษาที่โรงพยาบาลบ้านลาด

2.ผู้ติดเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 79 ราย

- สมุทรสาคร 24 ราย เป็นเพศชาย 14 ราย อายุ 23 - 63 ปี เป็นเพศหญิง 10 รายอายุ 21 - 53 ปี สัญชาติไทย 7 ราย เมียนมา 16 ราย กัมพูชา 1 ราย มีอาการ 5 ราย และอยู่ระหว่างการสอบสวนอีก 19 ราย

- ปทุมธานี 1 ราย เป็นเพศหญิงอายุ 51 ปี สัญชาติไทย อาชีพค้าขาย ตอนนี้เข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสามโคก

- เพชรบุรี 1 ราย เป็นเพศชายอายุ 42 ปี สัญชาติไทย ประกอบธุรกิจส่วนตัว ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ ตอนนี้เข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลท่ายาง

- ตาก 52 ราย เป็นเพศชาย 10 ราย อายุ 14 - 69 ปี เป็นเพศหญิง 11 ราย อายุ 10 - 64 ปี สัญชาติไทย 1 ราย เมียนมา 20 ราย และอยู่ระหว่างการสอบสวนสัญชาติอีก 31 ราย

ตอนนี้ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่สอด 21 ราย และอยู่ระหว่างการสอบสวนอีก 31 ราย

- สมุทรสงคราม 1 ราย เป็นเพศหญิงอายุ 52 ปี สัญชาติไทย เป็นพนักงานบริษัทตอนนี้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

3. ผู้ป่วยรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 10 ราย

- ตุรกี 2 ราย เป็นเพศหญิงอายุ 41 ปี สัญชาติไทยเป็นพนักงานนวด และ อีก 1 ราย เป็นเพศหญิงอายุ 36 ปีสัญชาติไทยอาชีพพนักงานนวด (เคยมีประวัติติดเชื้อมาก่อน)

- เยอรมนี 1 ราย เป็นเพศหญิงอายุ 52 ปี สัญชาติไทย ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว

- สหรัฐอเมริกา 3 ราย เป็นเพศชายอายุ 22 ปี เป็นครูสัญชาติอเมริกัน และเพศหญิงอายุ 32 ปี สัญชาติอเมริกัน อีก 1 ราย เป็นเพศหญิงอายุ 42 ปี สัญชาติไทยอาชีพพนักงานเสิร์ฟ (เคยมีประวัติติดเชื้อมาก่อน)

- สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย เป็นเพศหญิงอายุ 32 ปี สัญชาติไทย และเพศชายอายุ 68 ปี สัญชาติออสเตรเลียอาชีพนักชีวะวิทยา

- มาเลเซีย 1 ราย เป็นเพศชายอายุ 33 ปี สัญชาติออสเตรเลีย อาชีพพนักงานบริษัท

- อินเดีย 1 ราย เป็นนักธุรกิจเพศชายอายุ 41 ปี สัญชาติอินเดีย (เคยมีประวัติติดเชื้อมาก่อน)

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co