รพ.ธรรมศาตร์ฯ พิจารณา หลักเกณฑ์ ไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ ผู้ป่วยโควิด

สถานการณ์ ขั้นวิกฤติ! รพ.ธรรมศาตร์ฯ พิจารณา หลักเกณฑ์ ไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ ผู้ป่วยโควิด
รพ.ธรรมศาตร์ฯ พิจารณา หลักเกณฑ์ ไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ ผู้ป่วยโควิด

โควิด เข้าขั้นวิกฤติหนัก จนโรงพยาบาล กำหนดหลักเกณฑ์ เลือกใส่ท่อช่วยหายใจ ผู้ป่วยโควิด!!!

ขอบคุณภาพ : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ล่าสุด วันนี้ 23 ก.ค.2564 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ออกกาศ หลักเกณฑ์ พิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด

ซึ่งข้อความ ในใบประกาศ หน้าแรก ระบุว่า ด้วยสถานการณ์ระบาดโควิด-19 เข้าขั้นวิกฤตอย่างรุนแรง ส่งผลให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ต่อการรักษาผู้ป่วยที่มีจำนวนมากขึ้น

จำเป็น ต้องใช้หลักเกณฑ์พิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ (Withholding Intubation) สำหรับการรักษา ที่เข้าหลักเกณฑ์และสอดคล้องกับกฎหมาย และมาตรการให้การรักษาพยาบาล ผู้ป่วยที่รักษา กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในสภาวะปัจจุบัน

จำเป็น ต้องใช้หลักเกณฑ์พิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ (Withholding Intubation) สำหรับการรักษา ที่เข้าหลักเกณฑ์และสอดคล้องกับกฎหมาย และมาตรการให้การรักษาพยาบาล ผู้ป่วยที่รักษา กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ใ

ประกาศนี้ อาศัยอำนาจตามความข้อ 15 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ปี 2550 ผู้อำนวยการ โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในการประชุมครั้งที่ 7/2564

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2564 มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค.2564 เป็นต้นไป

สถานการณ์ วิกฤติหนัก จนผู้ป่วยโควิด ล้นโรงพยาบาล

ดูแลตัวเองกันให้ดีที่สุด นะคะ

Related Stories

No stories found.