รพ.พลับพลาชัย งดให้บริการคนไข้ทั่วไป หลัง จนท. ติดโควิด 60 คน

รพ.พลับพลาชัย ประกาศงดให้บริการคนไข้ทั่วไปทุกกรณี หลังพบ จนท. ติดโควิด 60 คน
รพ.พลับพลาชัย งดให้บริการคนไข้ทั่วไป หลัง จนท. ติดโควิด 60 คน

20 เม.ย. 65 มีรายงานว่า โรงพยาบาลพลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ ประกาศงดให้บริการคนไข้ทั่วไปทุกกรณี เป็นการชั่วคราว ยกเว้น ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นวิกฤต-ฉุกเฉิน รวมถึงผู้ป่วยที่มีนัดทำแผลและฉีดยาต่อเนื่อง ยังสามารถเข้ามารับบริการได้ หลังเจ้าหน้าที่ ติดโควิด มากกว่า 60 คน จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลกระทบอย่างสูงต่อการให้บริการ

การประกาศงดให้บริการครั้งนี้ นอกจากจำนวนเจ้าหน้าที่จะไม่เพียงพอต่อการให้บริการคนไข้แล้ว ยังเป็นการลดความเสี่ยงของประชาชน ที่จะเข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลด้วย

โดยจากข้อมูลพบว่ามีเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาล ติดโควิด แล้วมากกว่า 60 คน จากจำนวนบุคลากรทั้งหมดเกือบ 200 คน ส่วนที่เหลือก็อยู่ในภาวะเสี่ยงสูงซึ่งต้องตรวจหาเชื้อทุกวัน

สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น ความดัน เบาหวาน และโรคอื่นๆ ที่เคยมีการนัดรับยาตามกำหนดนั้น ทางโรงพยาบาลก็จะทำการจัดส่งยาไปให้กับทาง รพ.สต. ใกล้บ้าน จากนั้นทาง รพ.สต. ก็จะประสาน อสม. เพื่อนำยาไปจ่ายให้กับผู้ป่วยตามบ้าน เพื่อลดการเดินทางเข้ามาแออัดในโรงพยาบาล รวมทั้งเป็นการลดความเสี่ยงของผู้ป่วยเองด้วย

อย่างไรก็ตามหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ประชาชน และผู้ป่วยที่จะเข้ามาใช้บริการได้รับทราบอีกครั้ง

คลิปอีจันแนะนำ
พลาดไม่ได้ 29 เม.ย. 65 อีจัน X ระเบียบวาทะศิลป์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.

วิดีโอฮอต

No stories found.