รพ.ภูมิพลอดุลยเดชฯ พบ บุคลากรทางการแพทย์ ติดเชื้อ โควิด

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ พบบุคลากรติดเชื้อ โควิด ประกาศงดรับผู้ป่วยใหม่ถึง 30 เม.ษ. 63
รพ.ภูมิพลอดุลยเดชฯ พบ บุคลากรทางการแพทย์ ติดเชื้อ โควิด

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ออกประกาศ เรื่องตรวจพบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด-19 ว่า มีการตรวจพบบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลฯ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวาง

คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ได้ดำเนินการสอบสวนโรคและแจ้งให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทำการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนั้น

ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความจำเป็นต้องงดและลดการให้บริการแก่ผู้ป่วยลง เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนต้องทำการกักตัว 14 วัน และเพื่อสงวนบุคลากรทางการแพทย์สำหรับดูแลผู้ที่มีความจำเป็น ประกอบกับจำนวนเตียงที่รับผู้ป่วยได้มีจำนวนจำกัด

จึงของดการตรวจรักษาผู้ป่วยใหม่จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 และสำหรับผู้ป่วยที่มีประวัติการรักษากับโรงพยาบาลที่มีอาการคงที่ และไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์เร่งด่วน ขอความร่วมมือเลื่อนการเข้ามารับบริการ หรือการทำหัตถการออกไป โดยโทรเลื่อนนัดตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุในใบนัด

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co