รพ.รามาธิบดี ประกาศงดใช้ห้องฉุกเฉิน บุคลากรติดโควิดอื้อ!

รพ.รามาธิบดี ประกาศงดใช้ห้องฉุกเฉิน - ผ่าตัดที่นัดล่วงหน้า หลังมีบุคลากรติดโควิดอื้อ!
รพ.รามาธิบดี ประกาศงดใช้ห้องฉุกเฉิน บุคลากรติดโควิดอื้อ!

รพ.รามาธิบดี วิกฤติ! บุคลากรติดโควิดอื้อ

เมื่อวานนี้(16 ก.ค. 64) เวลาประมาณ 23.00 น. รพ.รามาธิบดี ออกประกาศผ่านเพจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ระบุว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่มีความรุนแรงและแพร่กระจายเป็นวงกว้าง มีผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ที่รับไว้ดูแล 1,000 ราย ผู้ป่วยแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) กว่า 350 ราย ผู้ป่วยรอค้างเข้ารักษาในโรงพยาบาลกว่า 200 ราย และรอค้างที่ห้องฉุกเฉินเป็นจำนวนมาก

ขณะนี้บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในคณะฯ ติดเชื้อสะสมกว่า 300 ราย ทำให้โรงพยาบาลขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่จะดูแลผู้ป่วย การให้บริการใกล้ถึงขั้นเกินขีดความสามารถที่จะสามารถดูแลประชาชน ดังนั้น รพ.รามาธิบดี จึงขอประกาศมาตรการ ดังต่อไปนี้

1. งดผ่าตัดที่นัดล่วงหน้า (Elective Case) ทุกประเภท ยกเว้นกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินเท่านั้น

2. งดการให้บริการที่ห้องฉุกเฉิน ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น

3. ลดการมาตรวจที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก นัดตรวจทางโกล Telemedicine และรับยาทางไปรษณีย์

รพ.รามาธิบดี มีความห่วงใยประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ขอให้ท่านปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด 19 และปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเข้มงวดและสม่ำเสมอ

พร้อมลงนามท้ายประกาศ รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี

ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co