รพ.รามาฯ เปิดขั้นตอน นัดฉีดวัคซีน โมเดอร์นา

รพ.รามาฯ เปิดขั้นตอน นัดวันฉีดวัคซีน โมเดอร์นา สำหรับผู้ที่ จองวัคซีน ล่วงหน้าไว้
รพ.รามาฯ เปิดขั้นตอน นัดฉีดวัคซีน โมเดอร์นา

เพจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โพสต์ประกาศขั้นตอนการนัดวันฉีดวัคซีน สำหรับผู้ที่สั่งจองวัคซีน Moderna กับทางโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยระบุว่า ผู้ที่สั่งจองวัคซีนโมเดอร์นากับโรงพยาบาลรามาธิบดี สามารถตรวจสอบคิวนัดฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ได้ โดยสามารถตรวจสอบขั้นตอนดังนี้ ผู้สั่งจองจะได้รับ SMS แจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน ก่อนระบบเปิดนัดจองวันฉีด สามารถนัดจองวันฉีดโดยระบุหมายเลขการจองวัคซีน ชื่อ นามสกุล และเลขบัตรประจำตัวประชาชน โดยสแกน QR Code หรือทางเว็บไซต์ https://bit.ly/3mGno76 ทั้งนี้สามารถเปลี่ยนชื่อผู้รับวัคซีนได้ ก่อนการเข้าระบบลงนัดวันฉีด เมื่อลงวันนัดในระบบและ ระบบจะล็อกไม่ให้เปลี่ยนชื่อผู้รับวัคซีน โดยผู้ที่จองวัคซีนสามารถเลื่อนวันนัดการรับวัคซีนในระบบได้ก่อนวันฉีดจริงอย่างน้อย 3 วัน ผู้ที่ได้ระบุวันนัดฉีดวัคซีนในระบบ สามารถเลื่อนวันนัดฉีดได้ไม่เกิน 3 เดือน หลังจากวันที่ระบุการเข้ารับการฉีดวัคซีนครั้งแรก

ขอบคุณภาพ : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โดยได้กำหนดการฉีดวัคซีนประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ไว้ดังนี้

วันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564

ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ Sky Hall ชั้น 3 ศูนย์ฉีดวัคซีนศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ทั้งนี้ กำหนดฉีดของเดือนถัดไปจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับการจัดสรรวัคซีนจากหน่วยงานกลาง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันราชการ เวลา 09.00-16.00 น.

ใครจองไว้แล้ว รีบเข้าไปนัดวันกันนะคะ จะได้รีบฉีดวัคซีนกัน อีจันเป็นห่วงค่ะ

คลิปแนะนำอีจัน
หว่านข้าวในสภา สะท้อนปัญหา ราคาข้าวตกต่ำ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co