รพ.ศิริราช เปิดลงทะเบียน รับยา ฟาวิพิราเวียร์ ระหว่างการรอรับการรักษา

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เปิดลงทะเบียน รับยา ฟาวิพิราเวียร์ ( Favipiravir ) สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด ระหว่างการรอรับการรักษา จนกว่าจะเต็มจำนวน
รพ.ศิริราช เปิดลงทะเบียน รับยา ฟาวิพิราเวียร์ ระหว่างการรอรับการรักษา
เปิดลงทะเบียน รับยา ฟาวิพิราเวียร์ภาพ อีจัน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เปิดลงทะเบียนรับ ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) ให้ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ด้วยการตรวจด้วยวิธีการ RT-PCR หรือการใช้ Antigen Test Kit (ATK) จากภายนอกโรงพยาบาลศิริราช ระหว่างการรอรับการรักษาต่อเนื่อง จนกว่าจะเต็มจำนวน

Siriraj Favi Clinic
Siriraj Favi Clinicภาพ Line : Siriraj Favi Clinic

ทั้งนี้ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ญาติ หรือ ผู้ดูแล สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางไลน์ไอดี @siriraj-favi ชื่อบัญชีไลน์ Siriraj Favi Clinic

โดยเงื่อนไขรับยาฟาวิพิราเวียร์

  • ต้องเป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์

  • ยังไม่เคยได้รับยาฟาวิพิราเวียร์มาก่อน

  • ยังไม่เข้าระบบรักษาของสถานพยาบาล หรือ Community Isolation หรือ Home Isolation

  • ต้องมีญาติที่ไม่ติดเชื้อสามารถเดินทางมารับยาที่ศูนย์พักคอยโรงเรียนวัดสุวรรณารามวิทยาคมได้

เมื่อผ่านเกณฑ์พิจารณาจากแพทย์แล้ว ผู้ป่วยจะได้รับ SMS ยืนยันสิทธิกลับไป แล้วผู้ป่วยจะต้องให้ญาติที่ไม่ติดเชื้อมารับยาแบบ Drive thru ที่ศูนย์พักคอยโรงเรียนวัดสุวรรณารามวิทยาคม ซอยจรัญสนิทวงศ์ 32 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ภายในวันรุ่งขึ้น เวลา 08.30-15.00 น.

Siriraj Favi Clinic
Siriraj Favi Clinicภาพ Line : Siriraj Favi Clinic
อีจัน
www.ejan.co