รพ.เอกชน เตรียมให้บริการ วัคซีนโควิด โมเดอร์นา

รพ.เอกชน เตรียมให้บริการ วัคซีนโควิด โมเดอร์นา 2 โดส ราคา 3,000 บาท
รพ.เอกชน เตรียมให้บริการ วัคซีนโควิด โมเดอร์นา
ภาพ อีจัน

ศ.ดร.นพ. เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เปิดเผยถึงการสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 ของ โมเดอร์นา ซึ่งมีการยืนยันเบื้องต้นว่า จะเป็นการซื้อในนามสมาคมโรงพยาบาลเอกชน โดยสั่งผ่านองค์การเภสัชกรรม ที่จะเป็นผู้ที่สั่งซื้อจากบริษัทผู้นำเข้าวัคซีนโควิด-19 หากได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. แล้ว จะสามารถกระจายวัคซีน โมเดอร์นา ให้แก่สมาชิกโรงพยาบาลเอกชนได้อย่างครบถ้วน

ศ.ดร.นพ. เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
ศ.ดร.นพ. เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนภาพ Facebook : World Medical Hospital

ทั้งนี้ประชาชนที่ต้องการซื้อวัคซีนโควิดจากเอกชน ยังคงต้องลงทะเบียนผ่านระบบ หมอพร้อม เนื่องจากต้องมีการเก็บข้อมูล ส่วนวัคซีนโควิด-19 ทางเลือกอื่นๆ ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียน โดยเฉพาะวัคซีนของ Sinopharm จากประเทศจีนที่เป็นวัคซีนซึ่งพัฒนาจากเชื้อตาย โดยถือเป็นวัคซีนทางเลือกหนึ่งที่โรงพยาบาลเอกชนต้องการนำเข้ามาให้บริการนั้น สามารถนำเข้ามาให้บริการได้ ด้วยการสั่งซื้อจากบริษัทนำเข้าโดยตรง แต่ต้องนำไปให้องค์การเภสัชฯ ขึ้นทะเบียนก่อนจะนำมาจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลเอกชนโดยตรง เพราะไม่สามารถนำเข้าวัคซีนเองได้ เนื่องจากใบอนุญาตโรงพยาบาลที่ไม่สามารถขอนำเข้าชีววัตถุเองได้ ต้องมีบริษัทที่ได้อนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และมีสถานที่จัดเก็บวัคซีนที่ได้รับอนุญาต นำมาขึ้นทะเบียนวัคซีน ถึงนำเข้ามาจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลเอกชนได้เท่านั้น

หากมีข้อมูลการนำเข้า หรือ ให้บริการคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไร อีจันจะรีบหาข้อมูลมานำเสนอให้เพื่อนๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้การดูแล ป้องกันตนเอง ให้ปลอดภัย กันนะคะ

โควิดใกล้ตัวเข้ามาทุกที หากใครที่เป็นกังวล ยังไม่มีประกันโควิด?

คลิกเลย https://bit.ly/3mQewun ลิงค์เดียว มีให้เลือกหลายรูปแบบการคุ้มครอง ทำประกันวันนี้ มีระยะเวลาการรอคอย 14 วัน นะคะ ทำเร็ว รับความคุ้มครองเร็ว

*1 คนซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ (ต่างบริษัทต่างแผนความคุ้มครอง)

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co