รพ. สังกัด กทม. เปิดบริการ โควิด แบบ Walk In ครอบคลุมทุกสิทธิ์

รพ. ในสังกัดของ กทม. 11 แห่ง เปิดให้บริการ โควิด แบบ Walk In ครอบคลุมทุกสิทธิ์ พร้อมเปิดเงื่อนไข การรับบริการ
รพ. สังกัด กทม. เปิดบริการ โควิด แบบ Walk In ครอบคลุมทุกสิทธิ์

แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัด กทม. และการเตรียมความพร้อม ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งข้อสังเกต จำนวนการติดเชื้อช่วงสงกรานต์ ต้องรออย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ ว่า ขณะนี้ สำนักการแพทย์ กทม. มีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยโควิดทั้งหมด 3,498 เตียง มีการครองเตียงในโรงพยาบาลหลัก 366 เตียง, โรงพยาบาลสนาม 593 เตียง, Hospitel 756 เตียง, รวมทั้งสิ้น 1,715 เตียง คิดเป็นร้อยละ 49.03 ของจำนวนเตียงทั้งหมด และคงเหลือเตียงว่างพร้อมรองรับผู้ป่วยอีกจำนวน 1,793 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 19 เม.ย. 65 เวลา 18.00น.)

นอกจากนี้ สำนักการแพทย์ได้เตรียมบุคลากรทางการแพทย์ สำหรับดูแลผู้ป่วยทุกระดับความรุนแรง และทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีการติดตามอย่างใกล้ชิด รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบผู้ป่วยนอก เพิ่มเติมจากระบบปกติ เพื่อรองรับกรณีผู้ป่วยยังเข้าระบบ HI หรือ CI ไม่ได้ เพื่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยและจ่ายยาตามระดับอาการ รวมทั้งให้คำแนะนำในการกลับไปแยกกักรักษาที่บ้าน โดยหากมีอาการรุนแรง ศูนย์เอราวัณจะประสานและส่งต่อผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาใน รพ.สนาม รพ.หลัก ตามระดับความรุนแรงต่อไป

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ ได้ปรับแผนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 เข็ม 2 เข็ม 3 และเข็มกระตุ้น สำหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ชาวไทยและต่างชาติ ทุกสิทธิ ต่อเนื่องจากศูนย์ฉีดอื่น ๆ เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ จุดบริการฉีดวัคซีนที่ รพ.ในสังกัด กทม. ทั้ง 11 แห่ง รวมทั้ง เปิดช่องทางเพิ่มเติมให้ประชาชนได้รับวัคซีนโดยเร็วที่สุด โดยเปิด Walk in ฉีดวัคซีน AstraZeneca : AZ และวัคซีน Pfizer : PZ ณ จุดบริการฉีดวัคซีนที่ รพ. โดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือน เม.ย. 65 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ณ จุดบริการวัคซีนที่ รพ. ในสังกัดฯ ทั้ง 11 แห่ง รายละเอียดดังนี้

1. รพ.กลาง โทร. 0 2225 1354

2. รพ.ตากสิน (ณ ห้างแพลทฟอร์ม วงเวียนใหญ่) โทร. 0 2437 7677

3. รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ โทร. 0 2289 7000-4

4. รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โทร. 0 2429 3575- 81 ต่อ 8589

5. รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ โทร. 0 2543 2090

6. รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2327 3049

7. รพ.ราชพิพัฒน์ โทร. 0 2444 0163 กด 0

8. รพ.สิรินธร โทร. 0 2328 6760

9. รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน โทร. 0 2452 7999

10. รพ.คลองสามวา โทร. 06 4557 6009

11. รพ.บางนากรุงเทพมหานคร โทร.0 2180 0201-3 ต่อ 103,104

หลักเกณฑ์เงื่อนไข มีดังนี้

1.สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ทั้งชาวไทยและต่างชาติ

2.สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายแล้ว 3 เดือนขึ้นไป

3.สำหรับกลุ่มผู้ที่ได้รับวัคซีนจากศูนย์ฉีดวัคซีนอื่น ๆ ทุกช่องทาง

4.ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือผู้ที่เคยติดเชื้อแล้ว ให้ได้รับเข็มกระตุ้นตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ เอกสารที่ต้องนำมาด้วย กรณีคนไทย นำบัตรประจำตัวประชาชน และปากกาส่วนตัว กรณีคนต่างชาติ ใช้พาสปอร์ต (Passport) ร่วมกับบัตรสีชมพู หรือ ร่วมกับเลขประจำตัวประกันสังคม และปากกาส่วนตัว

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนต้องเตรียมความพร้อม นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ งดการออกกำลังกายหนัก สวมเสื้อที่สะดวกในการฉีด เช่น เสื้อแขนสั้น หากมีข้อสงสัยเรื่องการฉีดวัคซีน ติดต่อสอบถามได้ที่โรงพยาบาลในสังกัด กทม. ทั้ง 11 แห่ง ในวันและเวลาราชการ

คลิปอีจันแนะนำ
เปิดเบาะแสสำคัญ #คดีปริศนาหายยกครัว #สุโขทัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.

วิดีโอฮอต

No stories found.