รมว. กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เผย ไทยฉีดวัคซีนโควิด สูงสุดในอาเซียน
ไทยฉีดวัคซีนโควิด สูงสุดในอาเซียนภาพ อีจัน

รมว. กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เผย ไทยฉีดวัคซีนโควิด สูงสุดในอาเซียน

รมว. กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เผย ไทยฉีดวัคซีนโควิด สูงสุดในอาเซียน ครอบคลุมประชากร 16.3%

ศ.(พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เผยถึงข้อมูลการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การติดเชื้อและการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างใกล้ชิด โดยข้อมูลทางวิชาการในการร่วมบริหารสถานการณ์

ซึ่งได้สั่งการให้ทุกส่วนของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ มาสนับสนุนการทำงานของ ศบค. อย่างเต็มที่ ทั้งการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลหลัก การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และการฉีดวัคซีน

ศ.(พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว. กระทรวงการอุดมศึกษาฯ
ศ.(พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว. กระทรวงการอุดมศึกษาฯภาพ อีจัน

โดย รมว. กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยได้ฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สำหรับประเทศขนาดใหญ่ในกลุ่มอาเซียนที่มีประชากรมากกว่า 50 ล้านคน ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ไทย และเมียนมาร์ ถือว่าไทยฉีดวัคซีนโควิด สูงสุดในอาเซียน ตามสัดส่วนประชากร โดยมีคนที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้วถึง 16.3% ของประชากร ตามด้วยอินโดนีเซีย 15.1% ฟิลิปปินส์ 9.1% เวียดนาม 4.1% และเมียนมาร์ ประมาณ 3.1% ส่วนในแง่จำนวนการฉีดวัคซีน อินโดนีเซีย ซึ่งมีประชากรถึง 275 ล้านคน ได้ฉีดวัคซีนแล้ว 57,947,614 โดส โดยมีประชากรได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว 15.1% และครบ 2 เข็มแล้ว 5.9% ในขณะที่ไทยฉีดวัคซีนไปแล้ว 14,223,762 โดส

ภาพ อีจัน

สำหรับประเทศขนาดเล็กในกลุ่มอาเซียนที่มีประชากรน้อยกว่า 50 ล้านคน ได้แก่ มาเลเซีย กัมพูชา สปป.ลาว สิงคโปร์ และบรูไน นั้น มีร้อยละของการฉีดวัคซีนต่อประชากรค่อนข้างสูง คือ สิงคโปร์ มีผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว 4,118,334 คน หรือคิดเป็น 69.9% ของประชากร ตามด้วยกัมพูชา 5,767,616 คน คิดเป็น 34.1%, มาเลเซีย 9,570,974 คน คิดเป็น 29.3%, บรูไน 106,556 คน คิดเป็น 24.2% และ สปป.ลาว 1,050,818 คน คิดเป็น 14.3% ตามลำดับ

ศ.นพ. ดร. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
ศ.นพ. ดร. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯภาพ อีจัน

ขณะที่ ศ.นพ. ดร. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ กล่าวว่า ไทยใช้วัคซีนซิโนแวคมากที่สุด จำนวน 7,522,418 โดส เป็นเข็มแรกจำนวน 4,187,943 โดส 29.5% ของจำนวนที่ฉีด และเข็มที่สอง จำนวน 3,334,475 โดส คิดเป็น 23.4% ตามด้วยวัคซีนแอสตราเซเนกา จำนวน 6,288,541 โดส โดยเป็นเข็มแรกจำนวน 6,180,413 โดส คิดเป็น 43.4% และเข็มที่สอง จำนวน 108,128 โดส คิดเป็น 0.8% และวัคซีนซิโนฟาร์ม จำนวน 412,803 โดส โดยเป็นเข็มแรกจำนวน 412,076 โดส คิดเป็น 2.9% และเข็มที่สอง จำนวน 727 โดส คิดเป็น 0.005%

ภาพ อีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co