รมว. กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เยี่ยม ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว. กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เยี่ยม ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด พระจอมเกล้าลาดกระบัง เผย ฉีดแล้ว 10,616 โดส
รมว. กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เยี่ยม ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด พระจอมเกล้าลาดกระบัง
ภาพ อีจัน

ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เดินทางเยี่ยมชม เยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด พระจอมเกล้าลาดกระบัง ซึ่งเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) รวมถึงคณะบดีคณะแพทยศาสตร์และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ

ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมภาพ อีจัน

ทั้งนี้ รมว. กระทรวงการอุดมศึกษาฯ กล่าวว่า กระทรวงฯ มีนโยบายการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่กลุ่มบุคลากรและนักศึกษา สู่เป้าหมายในการขับเคลื่อนสถานศึกษาให้พร้อมต่อการเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติโดยเร็ว โดยได้ดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์บริการวัคซีนโควิด-19 ในสถาบันอุดมศึกษาในส่วนกลางจำนวน 11 แห่ง ครอบคลุมวัคซีน 2 ชนิด ได้แก่ วัคซีนซิโนแวค (Sinovac) และล่าสุดกับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ที่ได้รับการจัดสรรจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เช่นกัน

ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 พระจอมเกล้าลาดกระบัง
ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 พระจอมเกล้าลาดกระบังภาพ อีจัน

ทั้งนี้ จากการจัดตั้ง “ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 พระจอมเกล้าลาดกระบัง” ตั้งเป้ากลุ่มเป้าหมายเข้ารับวัคซีนครอบคลุม สจล. สถานศึกษาใกล้เคียง และประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยปัจจุบันได้ฉีดวัคซีนไปแล้วเป็นจำนวนกว่า 10,616 โดส โดยขอความร่วมมือให้ทุกคนเมื่อได้รับวัคซีนแล้วปฏิบัติตนตามข้อแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ติดตามผลและอาการข้างเคียงอย่างต่อเนื่อง ควรเชื่อมั่นในบุคลากรทางการแพทย์ของเราและข้อมูลทางวิชาการให้มากกว่าการเสพข้อมูลข่าวสารทั่วไป เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมีทั้งเรื่องจริงและข่าวปลอม ซึ่งจะก่อให้เกิดความวิตกกังวลอย่างมากในตัวประชาชนผู้ที่ต้องการรับวัคซีน

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co