เรือนจำนราธิวาส พบ ผู้ต้องขัง - เจ้าหน้าที่ ติดโควิด 112 ราย

ส่งหนังสือด่วน! รองผู้ว่าราชการจังหวัด เผย เรือนจำนราธิวาส พบ เจ้าหน้าที่ และ ผู้ต้องขัง ติดเชื้อโควิด รวม 112 ราย
เรือนจำนราธิวาส พบ ผู้ต้องขัง - เจ้าหน้าที่ ติดโควิด 112 ราย

สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด ลามถึงเรือนจำ ล่าสุด นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อแจ้งพบเจ้าหน้าที่เรือนจำและนักโทษติดเชื้อโควิด ยอดผู้ติดเชื้อ 112 ราย โดยเนื้อหาหนังสือด่วนที่สุด ระบุว่า จังหวัดนราธิวาส ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ว่า เมื่อวันที่ 2 เม.ย.ที่ผ่านมา เวลา 20.00 น. ได้รับรายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด ภายในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส จึงได้ดำเนินการเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

ทั้งนี้ จากรายการผลการดำเนินการระบุว่า เรือนจำจังหวัดนราธิวาส มีผู้ต้องขัง 2,334 ราย และเจ้าหน้าที่เรือนจำ 97 คน ในจำนวนนี้มีผู้สัมผัสเชื้อ 791 ราย จึงได้เก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อแล้ว 214 ราย พบติดเชื้อแล้ว 112 ราย แยกเป็น เจ้าหน้าที่เรือนจำ 23 ราย นักโทษชาย 87 ราย นักโทษหญิง 1 ราย พยาบาลเรือนจำ 1 ราย

นอกจากนี้ การประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ตามข้อ 4 เมื่อช่วงเย็น ได้กำหนดให้ทางเรือนจำจัดเตรียม สถานที่เป็นโรงพยาบาลสนาม จำนวน 1 แห่ง ซึ่งเรือนจำได้กำหนดให้แดน 2สถานพยาบาล เป็นโรงพยาบาลสนาม กรณีมีผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดจำนวนมาก ซึ่งแดน 2 พยาบาล สามารถรองรับผู้ต้องขังได้ประมาณ 200 คน ส่วนกรณีมีผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดเกิน 200 คน ที่เเดน 2 สถานพยาบาล จะรองรับได้ เรือนจำได้กำหนดใช้แดน 6 แรกรับ เป็นโรงพยาบาลสนาม ซึ่งจะรองรับผู้ต้องขังป่วยทั้งหมดได้ประมาณ 691 คน

ภาพจากอีจัน

ขณะที่ นพ. วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส ได้ออกหนังสือที่ นธ.0032.2/ว เรื่อง ของดให้บริการรับส่งต่อผู้ป่วย Refer แจ้งไปยังผู้อำนวยการ รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป และ รพ.ชุมชนทุกแห่ง โดยเนื้อหาหนังสือดังกล่าว ระบุว่า สืบเนื่องด้วยโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ มีการสัมผัสการติดเชื้อและเพื่อรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด19 อันเนื่องจากการระบาดจากหน่วยภายนอก ขณะเดียวกันมีการแพร่เชื้อภายในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ทำให้เจ้าหน้าที่จำนวนมากสัมผัสโรค และอาจเกิดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19

ภาพจากอีจัน

ในการนี้ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จึงของดให้บริการรับผู้ป่วย Refer ส่งเข้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เป็นเวลา 48 ชั่วโมง เป็นอย่างน้อย ขณะเดียวกันทางโรงพยาบาลขอความร่วมมือโรงพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลข้างเคียงช่วยรับการส่งต่อโดยตรง ณ โรงพยาบาลของท่านแต่ละโซน เพื่อลดการติดเชื้อของผู้ป่วยนอกเขต ไม่ให้กระจายออกไปนอกพื้นที่ ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ยังรับให้คำปรึกษาใน First AIDS เช่นเดิม ซึ่งแผนการส่งต่อภายใน 48 ชั่วโมง จะพิจารณาดังนี้

ภาพจากอีจัน

1.โรงพยาบาลยะลา ช่วยรับโซนโรงพยาบาลรือเสาะและโรงพยาบาลศรีสาคร

2.โรงพยาบาลสุไหงโกลก ช่วยรับโซนโรงพยาบาลตากใบ โรงพยาบาลระแงะ โรงพยาบาลจะแนะและโรงพยาบาลเจาะไอร้อง 3.โรงพยาบาลปัตตานี ช่วยรับโซนโรงพยาบาลยี่งอ โรงพยาบาลบาเจาะและโรงพยาบาลไม้แก่น โดยให้ประสานโรงพยาบาลปลายทางก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ระลอก 3 เป็นเพศชาย อายุ 25 ปี สัญชาติไทย เดินทางเข้าไปที่ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ และผลตรวจหาเชื้อเป็นบวก ขณะนี้นอนรักษาตัวที่ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

นอกจากนี้ ล่าสุด เพจ ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ ได้มีการเผยแพร่ข่าวสาร จากเรือนจำนราธิวาส โดยนะบุว่า ขอณะนี้ ทางเรือนจำนราธิวาส ได้ประกาศใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด และห้ามให้มีการเยี่ยมผู้ต้องขัง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย.นี้ เป็นต้นไป

อีจัน
www.ejan.co