รัฐบาลเร่งเพิ่มคลินิกเอกชน ร่วมดูแลผู้ป่วยโควิด Home Isolation

รัฐบาลเร่งเพิ่มคลินิกเอกชน ร่วมดูแลผู้ป่วยโควิด Home Isolation

รัฐบาลเร่งเพิ่มคลินิกเอกชน ร่วมดูแลผู้ป่วยโควิด Home Isolation ช่วยกระจายยาให้เร็วขึ้น พร้อมยืนยันสิทธิเคลมประกันและจ่ายย้อนหลัง

เร่งเพิ่มคลินิกเอกชน ร่วมดูแลผู้ป่วยโควิด Home Isolation

วันนี้ (2 ส.ค. 64) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ตามที่รัฐบาลได้เพิ่มระบบการบริหารจัดการผู้ป่วยโควิด 19 แบบไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยให้เข้าสู่การดูแลที่บ้าน (Home Isolation) และการดูแลที่ชุมชน (Community Isolation) เพื่อให้ได้รับการรักษาตัวได้เร็วขึ้น ลดความกังวล และยังเป็นการลดการครองเตียงในโรงพยาบาลสนาม ช่วยให้ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงกว่าได้รับการรักษาในโรงพยาบาล ทั้งนี้ มีหน่วยบริการสาธารณสุข ทั้งคลินิกชุมชนอบอุ่นภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และศูนย์สาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ที่จะเป็นผู้ดูแลผู้ป่วย Home Isolation

ในพื้นที่ กทม. ยังมีคลินิกเอกชน มากกว่า 3,000 แห่ง ที่ยังไม่ได้เป็นคู่สัญญากับทาง สปสช. ซึ่งรัฐบาลอยากเชิญชวนให้เข้าร่วม เพราะจะช่วยเป็นหน่วยกระจายการดูแลที่ครอบคลุม ทั้งอุปกรณ์ตรวจร่างกายปรอทวัดไข้และเครื่องวัดระดับออกซิเจน ยาฟ้าทะลายโจร/ฟาวิพิราเวียร์ ให้ตามระดับอาการที่แพทย์วินิจฉัย อาหารสามมื้อ คลินิกที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อลงทะเบียน โทร 089-969-6492 หรือสอบถาม สปสช. หมายเลข 1330 และเมื่อเป็นคู่สัญญาแล้ว จะได้รับการสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยแบบเหมาจ่าย อัตรา 3,000 บาทต่อรายต่อสัปดาห์

ขณะเดียวกัน เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยโควิด 19 ที่แยกตัวมาดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชน ทางคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกคำสั่งนายทะเบียนให้ผู้ป่วยที่ได้ซื้อกรมธรรม์สามารถเคลมประกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อกรมธรรม์คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในแต่เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ส่วนกรณีกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองค่าชดเชยรายวันเมื่อต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วย จะได้ค่าชดเชยรายวันสูงสุด 14 วัน นับแต่วันที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในสถานพยาบาล แต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับ โดยคลินิก/โรงพยาบาลที่ดูแล จะเป็นผู้ออกใบรับรองแพทย์ให้หลังได้รับการรักษาครบกำหนด เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานในการเคลมประกันต่อไป โดยการคุ้มครองสิทธิในการเคลมประกัน จะมีผลย้อนหลังก่อนวันออกประกาศนี้ด้วย ผู้ป่วยโควิด 19 ที่ได้ลงทะเบียนแยกดูแลที่บ้าน/ชุมชน ก่อน 29 ก.ค. สามารถเคลมประกันได้

นางสาวรัชดา กล่าวด้วยว่า ในเดือนนี้ทาง สปสช. จะเริ่มแจกชุดตรวจเร็ว Antigen Test Kit ซึ่งมีแผนจัดซื้อ 8.5 ล้านชุด ผ่านหน่วยบริการสาธารณสุข โรงพยาบาล/คลินิก/ศูนย์อนามัย ตามพื้นที่เป้าหมาย และเมื่อมีคลินิกเอกชนร่วมเป็นภาคีการทำงานกับ สปสช. เพิ่มขึ้น ก็จะทำให้การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโควิด 19 เบื้องต้นครอบคลุมและรวดเร็วขึ้นอีก เป็นการลดการแพร่เชื้อในวงกว้างและจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการได้อย่างมาก

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co