รัฐบาล ทำประกันชีวิต คุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ วงเงิน 2.7 แสนล้านบาท

รัฐบาล ทำประกันชีวิต วงเงิน 2.7 แสนล้านบาท คุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งปฏิบัติงานใกล้ชิด ผู้ติดเชื้อโควิด
รัฐบาล ทำประกันชีวิต คุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ วงเงิน 2.7 แสนล้านบาท
ภาพ อีจัน

เช้าวันนี้ (11 พฤษภาคม 2564) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ของภาครัฐและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

นายกรัฐมนตรี รับมอบกรมธรรม์ประกันภัย
นายกรัฐมนตรี รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

โดยเป็นการสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน ครอบคลุมบุคลากรทางการแพทย์ของภาครัฐและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 274,000 ราย เบี้ยประกันภัยรวมกว่า 38,000,000 บาท และวงเงินความคุ้มครอง รวมกว่า 275,410 ล้านบาท

ทั้งนี้แต่ละรายจะได้รับ ความคุ้มครองจาก 3 กรมธรรม์ ดังนี้

1.กรมธรรม์คุ้มครองการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะเวลาคุ้มครอง 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่แจ้งรายชื่อ จำนวนเงินความคุ้มครอง 1,000,000 บาท ต่อราย

2.กรมธรรม์คุ้มครองภาวะโคม่าอันเนื่องมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะเวลาคุ้มครอง 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่แจ้งรายชื่อ จำนวนเงินความคุ้มครอง 1,000,000 บาท ต่อราย

3.กรมธรรม์คุ้มครองผลประโยชน์กรณีพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะเวลาคุ้มครอง 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่แจ้งรายชื่อ จำนวนเงินความคุ้มครอง 10,000 บาท ต่อราย

4.กรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จำนวนเงินความคุ้มครอง 10,000 บาท ต่อราย

โควิดใกล้ตัวเข้ามาทุกที หากใครที่เป็นกังวล ยังไม่มีประกันโควิด?

คลิกเลย https://bit.ly/3mQewun ลิงค์เดียว มีให้เลือกหลายรูปแบบการคุ้มครอง ทำประกันวันนี้ มีระยะเวลาการรอคอย 14 วัน นะคะ ทำเร็ว รับความคุ้มครองเร็ว

*1 คนซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ (ต่างบริษัทต่างแผนความคุ้มครอง)

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co