รมว.คมนาคม เตรียมเสนอ รัฐบาล ใช้เงิน กองทุนคมนาคม จัดซื้อ วัคซีนโควิด ให้กับ ผู้ขับรถสาธารณะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ( รมว.คมนาคม ) เตรียมเสนอ รัฐบาล ใช้เงิน กองทุนคมนาคม จัดซื้อ วัคซีนโควิด ให้กับ ผู้ขับรถสาธารณะ แท็กซี่ - รถเมล์ - จักรยานยนต์รับจ้าง
รมว.คมนาคม เตรียมเสนอ รัฐบาล ใช้เงิน กองทุนคมนาคม จัดซื้อ วัคซีนโควิด ให้กับ ผู้ขับรถสาธารณะ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น รวมถึงได้มีการกระจายต่อเนื่องไปยังพื้นที่หลายจังหวัดอย่างรวดเร็ว

ดังนั้นกระทรวงคมนาคมในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้บริการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะทุกประเภท จึงมีนโยบายสั่งการให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม สำรวจและรวบรวมจำนวนผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการรถแท็กซี่ รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง รวมถึงผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียนในระบบมีจำนวนเท่าไหร่

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภาพ ประชาสัมพันธ์ กระทรวงคมนาคม

รวมทั้งให้มีการรวบรวมจำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่ในงานแนวหน้า ที่มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และอาจเป็นเหตุของการแพร่กระจายเชื้อ เพื่อเป็นข้อมูลที่จะเสนอรัฐบาลพิจารณาจัดสรรหาวัคซีนมาฉีดให้ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า ภายหลังจากที่มีการฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์แล้ว

สำหรับกลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานแนวหน้า และสัมผัสกับประชาชนผู้รับบริการโดยตรง เช่น บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยาน ท่าเรือโดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า รถโดยสารสาธารณะ ด่านเก็บเงินค่าผ่านทาง เป็นต้น รวมถึงบุคลากรภาคเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับหน่วยงาน เช่น พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ พนักงานเก็บค่าโดยสาร พนักงานเก็บค่าผ่านทาง พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่บนสายการบิน พนักงานอำนวยความสะดวก และบริการประชาชนประจำท่าอากาศยาน สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ และท่าเรือ เป็นต้น

ประชาชนใช้บริการรถขนส่งสาธารณะ
ประชาชนใช้บริการรถขนส่งสาธารณะภาพ PhuchayHYBRID / Shutterstock

โดยได้มอบให้นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ตั้งคณะทำงานขึ้นมาทำการรวบรวม และพิจารณาผู้ให้บริการในระบบขนส่งสาธารณะทุกระบบ ทั้งในส่วนของผู้บริการภาครัฐ และผู้ประกอบการภาคเอกชนทั้งหมดเป็นการเร่งด่วนเพื่อเสนอรัฐบาลพิจารณาจัดสรรการฉีดวัคซีนให้ผู้ให้บริการทุกคนเป็นลำดับถัดไป หลังจากฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรอื่น ที่สัมผัสใกล้ชิดกับประชาชนโดยกระทรวงจะเร่งแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไป

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co