ราชกิจจาฯ ประกาศ ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2 เดือน ควบคุมเชื้อโควิด

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2 เดือน ควบคุมเชื้อโควิด แพร่ะบาดหนัก
ราชกิจจาฯ ประกาศ ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2 เดือน ควบคุมเชื้อโควิด
ขอบคุณภาพ : เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา

สถานการณ์ โควิด กำลังวิกฤติหนัก ยอดติดเชื้อ เหยียบหลักหมื่น 8 วัน ติดต่อกัน มีคนตายเป็นใบไม้ร่วง

ล่าสุดเมื่อวานนี้ 23 ก.ค.2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 2 เดือน ทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2564

ประกาศ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ใจความสำคัญ ในประกาศนี้ ระบุว่า ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการป้องกัน และควบคุมเชื้อโควิด อย่างต่อเนื่องและจริงจัง

โดยได้รับความร่วมมืออย่างดี จากทุกภาคส่วน ทั้งการค้นหา และการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อ การเร่งเสริมสร้างศักยภาพ การให้บริการด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ

โดยจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม จัดระบบการรักษาพยาบาล ผู้ติดเชื้อที่แยกกักตัวที่บ้าน และแยกกักตัวในชุมชน

เร่งจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วย เร่งรัดจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพให้ได้จำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

และกำหนดให้การฉีดวัคซีน เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้สามารถฉีดวัคซีนได้กว้างขวางมากที่สุด เพื่อป้องกันโรค และลดอาการเจ็บป่วยรุนแรง และการเสียชีวิต

รวมถึงเร่งรัดผลิตยารักษาโรคขึ้นภายในประเทศและจำกัด การเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคคล เพื่อสกัดกั้นการระบาดให้อยู่ในวงจำกัด และอยู่ในระดับที่ระบบสาธารณสุขสามารถรองรับได้

แต่เชื้อโควิดกลายพันธุ์ และสามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วกว่าเดิม

โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้า ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อใน กทม. ปริมณฑล และ หลายจังหวัด เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

จึงจำต้องคงไว้ ซึ่งมาตรการที่เข้มข้น ในการเฝ้าระวัง และสอบสวนโรค รวมทั้งควบคุมการแพร่เชื้อ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยด้านสุขภาพ และชีวิตของประชาชน และ สาธารณสุขของประเทศ

ขอบคุณภาพ : เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา

คำสั่งนี้ อาศัยอำนาจตาม มาตรา 5 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

สำหรับประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป ควบคู่กัน

อีจัน
www.ejan.co