ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามชุมนุม - มั่วสุม เสี่ยงแพร่เชื้อ ฝ่าฝืนจำคุก 2 ปี

ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามชุมนุม - มั่วสุม เสี่ยงแพร่เชื้อ ฝ่าฝืนจำคุก 2 ปี

คุมเข้มโควิด ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามชุมนุม - มั่วสุม เสี่ยงแพร่เชื้อ ฝ่าฝืนจำคุก 2 ปี ปรับ 40,000 บาท

จากสถานการณ์ ชุมนุม เรียกร้องทางการเมือง ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด ที่กำลังวิกฤติในไทย

ทำให้ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด โดยคำสั่งนี้ ลงนามด้วย พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด หัวหน้ารับผิดชอบ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง

โดยเนื้อหา ระบุว่า สถานการณ์โควิด ได้ทวีความรุนแรง โดยเฉพาะมีการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส ที่สามารถแพร่กระจาย และติดต่อกันได้ง่าย

ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในแต่ละวันเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง และได้ขยายออกไปเป็นวงกว้าง

รัฐบาลจึงได้ออกข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีมาตรการควบคุมเพิ่มเติม รวมทั้งได้ปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัด ตามพื้นที่สถานการณ์ และข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง จึงให้ปฏิบัติดังนี้

1.ให้ยกเลิกประกาศฉบับที่ 6 และ ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่องห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่เชื้อโควิด ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

2.ห้ามมิให้มีการมั่วสุม ที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ หรือ การกระทำอันเป็นการฉวยโอกาสช้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน หรือการกลั่นแกล้งเพื่อแพร่โรค ณ ที่ใดๆ ทั่วราชอาณาจักร

3.ห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือการทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ในพื้นที่ที่มีประกาศหรือคำสั่งกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวัง เว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือกิจกรรมที่ได้รับการยกเว้น

โดยให้ดำเนินการ ตามข้อกำหนด หากผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ต้องรับโทษตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อมูลจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
ข้อมูลจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co