ราชกิจจาฯ ยกระดับ 13 จังหวัด ล็อกดาวน์ - เคอร์ฟิว พื้นที่สีแดงเข้ม

มีผลบังคับใช้ 20 ก.ค. นี้ ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกระดับ 13 จังหวัด ล็อกดาวน์ - เคอร์ฟิว พื้นที่สีแดงเข้ม ควบคุมโควิด
ราชกิจจาฯ ยกระดับ 13 จังหวัด ล็อกดาวน์ - เคอร์ฟิว พื้นที่สีแดงเข้ม

จาก 10 จังหวัด ขยายเพิ่ม กลายเป็น 13 จังหวัด ล็อกดาวน์ - เคอร์ฟิว พื้นที่ควบคุมสูงสุด เเละเข้มงวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ราชกิจจาฯ เพิ่ม 3 จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเเละเข้มงวด
ราชกิจจาฯ ยกระดับ 13 จังหวัด ล็อกดาวน์ - เคอร์ฟิว พื้นที่สีแดงเข้ม

ล่าสุด วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28)

ยกระดับมาตรการ ควบคุมโควิด 13 จังหวัด ได้แก่ กทม. , นครปฐม , นนทบุรี , ปทุมธานี , สมุทรปราการ , สมุทรสาคร , ฉะเชิงเทรา , ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา , นราธิวาส , ปัตตานี , ยะลา สงขลา

แนวทางปฎิบัติ ยังคงเข้มงวด ล็อกดาวน์ - เคอร์ฟิว

- งดเว้นภารกิจที่ต้องเดินทางออกนอกเคหสถาน หรือ ท่ีพํานักโดยไม่จําเป็น

- ห้ามออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่ 3 ทุ่ม - ตี 4

- ร้านขายอาหาร หรือ เครื่องดื่ม เปิดได้ถึง 2 ทุ่ม ห้ามกินในร้าน

- ห้าง ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดได้เฉพาะแผนกซูปเปอร์มาร์เก็ต แผนกยา และเวชภัณฑ์ เปิดได้ถึง 2 ทุ่ม

- ร้านสะดวกซื้อ และ ตลาดสด ต้องปิด 2 ทุ่ม - ตี 4

Related Stories

No stories found.