ราชทัณฑ์ รายงาน ยอดผู้ต้องขัง ติดโควิด 20 พ.ค.64 จำนวน 999 ราย

ลามไม่หยุด! ราชทัณฑ์ รายงาน ยอดผู้ต้องขัง ติดโควิด 20 พ.ค.64 จำนวน 999 ราย เตรียมปรึกษาอนุทิน หาวัคซีนให้ผู้ต้องขัง
ราชทัณฑ์ รายงาน ยอดผู้ต้องขัง ติดโควิด 20 พ.ค.64 จำนวน 999 ราย

วันนี้ 20 พฤษภาคม 2564 นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และโฆษกศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมราชทัณฑ์ แถลงความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน ข้อมูลของวันที่ 20 พ.ค. 2564 มีผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้ จำนวน 999 ราย ทำให้มีผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการรักษา 13,534 ราย มีเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศที่พบผู้ติดเชื้ออยู่ จำนวน 11 แห่ง

นายวีระกิตติ์ กล่าวว่า การประเมินระดับความรุนแรงของอาการผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะใช้เกณฑ์ในการคัดกรองผู้ป่วย 3 ระดับ คือ ระดับ 1 ผู้ป่วยไม่มีอาการ อาการเล็กน้อย โดยให้กักตัวในแดนที่ถูกคุมขังและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามเรือนจำ ระดับ 2 ผู้ป่วยที่ต้องได้รับออกซิเจน ตั้งแต่ในระดับต่ำๆ ไปจนถึงระดับสูง และระดับ 3 ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง จนถึงเตรียมใส่ท่อช่วยหายใจ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถแยกผู้ป่วยตามอาการ และประโยชน์ในการรักษาได้อย่างถูกต้อง โดยผู้ป่วยในระดับ 2 และระดับ 3 จะได้รับการส่งตัวเข้ารับการรักษา

โดยในพื้นที่ของทัณสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ที่ต้องรองรับผู้ป่วยในเรือนจำพื้นที่ลาดยาวนั้น ขณะนี้ ห้องไอซียูของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ มีเตียงดูแลผู้ป่วยในระดับ 2 จำนวน 15 เตียง และอยู่ระหว่างการขยายห้องไอซียูเพิ่มอีก 9 เตียง ซึ่งปัจจุบันมีเครื่องผลิตออกซิเจน High Flow จำนวน 12 ตัว รวมถึงการจัดระบบในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถานได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย ด้วยการจัดบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน ให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึงมากที่สุดในทุกเรือนจำ/ทัณฑสถาน

ขณะเดียวกันนายวีระกิตติ์ฯ เปิดเผยความคืบหน้า ภายหลังอธิบดีกรมราชทัณฑ์เข้าหารือกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค โดยกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรค เตรียมจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับฉีดให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำทัณฑสถานทั่วประเทศ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจและคลายความกังวลของสาธารณชนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเรือนจำและทัณฑสถาน โดยกรมราชทัณฑ์และกรมควบคุมโรคได้ร่วมกันจัดทำแผนฉีดวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และผู้ต้องขังที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เพื่อทยอยจัดส่งให้เรือนจำ/ทัณฑสถานต่อไป

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co